Arbeidsdiagnostisch onderzoek

Zintens voert een arbeidsdiagnostisch onderzoek uit bij werkende en niet-werkende personen met een fysieke, cognitieve of meervoudige beperking die een medische verklaring heeft. In dit praktijkonderzoek brengen we de huidige mogelijkheden en beperkingen van de cliënt op het gebied van betaalde arbeid in kaart. Met de verkregen informatie kan een vervolgtraject worden vormgegeven. Voor werkenden wordt onderzocht in hoeverre en onder welke randvoorwaarden terugkeer in het eigen werk haalbaar is. Voor niet-werkende personen of personen die zeker niet terug kunnen keren in hun huidige functie helpt dit onderzoek om te bepalen tot welke betaalde arbeid zij in staat zijn en wat de resterende arbeidsmogelijkheden zijn.

Hoe ziet arbeidsdiagnostisch onderzoek eruit?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onze arbeidsonderzoekers en arbeidsadviseurs. Het onderzoek start met een intakegesprek. Hierin verzamelen we informatie en beoordelen we in hoeverre deelname aan het onderzoek op dat moment passend is voor de cliënt. Als dit niet het geval is op basis van het moment of de vraagstelling, koppelen we dit terug en start het onderzoekstraject niet. Als het traject wel passend wordt bevonden, volgt na het intakegesprek een onderzoeksperiode van vijf weken. Hiervoor wordt de cliënt twee dagdelen per week verwacht. In het onderzoek worden gestandaardiseerde testopdrachten en verschillende praktische en/of theoretische opdrachten (worksamples) uitgevoerd. Na de onderzoeksperiode volgt een eindgesprek waarin bevindingen en conclusies worden besproken. Dit gebeurt bij voorkeur in aanwezigheid van de opdrachtgever. Hierna volgt binnen twee à drie weken de adviesrapportage.

Wat is het resultaat?

Door deelname aan het onderzoek krijgt de cliënt meer inzicht in het huidige functioneren op de arbeidsmarkt en eventuele randvoorwaarden. We werken het resultaat van het onderzoek uit in een uitgebreide adviesrapportage met daarin de bevindingen, conclusies en gericht vervolgadvies. Het arbeidsdiagnostisch onderzoek verschaft zo duidelijkheid aan de cliënt en opdrachtgever over de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt bij de uitvoering van betaald werk. De adviesrapportage wordt eerst uitgebracht aan de cliënt en na diens akkoord ook aan de medisch adviseur of bedrijfsarts van de opdrachtgevende partij.

Een voorbeeld

De heer Meesters is anderhalf jaar geleden betrokken geweest bij een verkeersongeval. Hij heeft hierbij hersenletsel opgelopen. Dit heeft grote impact op zijn dagelijkse functioneren. Hij heeft veel moeite om informatie tot zich te nemen en op een ander moment te reproduceren. Daarnaast is zijn werktempo lager en heeft hij moeite met overzicht krijgen en houden. De heer Meesters verwacht terug te kunnen keren in zijn eigen functie, maar u heeft daar uw twijfels over uitgesproken. U verwijst hem in overleg met hem en de werkgever naar Zintens voor een arbeidsdiagnostisch onderzoek. Met de adviesrapportage die dit oplevert kunnen passende vervolgstappen gezet worden. Hierin staat informatie voor een mogelijke claimbeoordeling door het UWV.

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op player.vimeo.com/video/885223008?h=ddc8897d3f&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

ISO 9001 HKZ