Kosten en algemene voorwaarden

Kosten van uw behandeling

De Medisch Specialistische Revalidatiezorg (MSR) valt onder de basisverzekering en is daarmee voor iedereen toegankelijk. De kosten worden, met uitzondering van het wettelijk verplichte en eventuele vrijwillige eigen risico, volledig vergoed vanuit de zorgverzekering. Hiervoor dient er wel een verwijzing te zijn door een bedrijfsarts, huisarts of medisch specialist.

Sommige trajecten vallen buiten de MSR. In dat geval zijn er kosten verbonden. U kunt hierover contact met ons opnemen.

Zintens is onderdeel van Klimmendaal. Meer informatie over kosten en vergoedingen van MSR trajecten vindt u op www.klimmendaal.nl/kosten. Heeft u specifieke vragen over de kosten van uw behandeling? Neem dan telefonisch contact op met het secretariaat van Zintens, (026) 352 62 59.

Algemene voorwaarden

Zintens is onderdeel van Klimmendaal Revalidatiespecialisten. de algemene voorwaarden van Klimmendaal zijn van toepassting.

ISO 9001 HKZ