Over Zintens

Werken is voor velen een belangrijk onderdeel van het maatschappelijk leven. Als arbeidsrevalidatiespecialist zorgt Zintens dat revalidatie leidt tot participatie, zodat cliënten optimaal mee kunnen doen in de maatschappij.

Expert in arbeidsrevalidatie

Klimmendaal Revalidatiespecialisten ziet arbeid als een onmisbaar onderdeel van een revalidatiebehandeling. Zintens is de tak van Klimmendaal die gericht is op arbeidsrevalidatie. Zintens bezit de expertise in arbeidsdiagnostiek en arbeidstraining die nodig is om cliënten duidelijkheid te geven over hun belastbaarheid en hen weer aan het werk te helpen.

Voor elke cliënt de juiste aanpak

Wat in 1996 begon als een assessment met allerlei activiteiten en werkzaamheden, groeide uit tot ons huidige arbeidsdiagnostische onderzoek. Inmiddels is dit slechts één van de diensten die we aanbieden voor arbeidsrevalidatie. We richten ons op re-integratie via diagnostiek en training. Zintens zoekt altijd naar een oplossing die passend is voor de cliënt, verwijzer en werkgever. Bij de intake beoordelen we of ons aanbod toereikend is voor de vraagstelling en situatie van de cliënt.

Altijd in ontwikkeling

Om alle cliënten de beste behandeling te bieden, werken we samen met ketenpartners. Niet alleen hebben we contact met betrokken bedrijfsartsen en verwijzers, maar ook met specialisten die onze cliënten verder kunnen helpen. Binnen Klimmendaal zijn we ook vraagbaak op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsongeschiktheid. We zetten ons in voor kennisvergaring door bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek. Zo krijgen onze cliënten altijd de best mogelijke behandeling

ISO 9001 HKZ