Verwijzers

Verwijs uw cliënt door naar Zintens

Bent u bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, verzuimcoach, re-integratiespecialist, verzekeringsarts of casemanager? Of heeft u om een andere reden te maken met werknemers die hun werk verzuimen of dreigen te verzuimen? Zintens helpt uw cliënt om weer aan het werk te gaan na verzuim.

Voor wie is Zintens?

De medewerkers van Zintens beschikken over specialistische kennis op het gebied van NAH en Chronisch Pijn. Zintens staat klaar voor cliënten die verzuimen vanwege lichamelijke klachten of verzuimen vanwege meervoudige problematiek. Als u twijfelt of uw cliënt bij Zintens op de goede plek is, kunt u contact met ons opnemen.

Terug naar verwijzer

Het doel van Zintens is om de cliënt duidelijkheid te geven over arbeidsmogelijkheden en opbouw van werk te realiseren, afhankelijk van de gekozen aanpak. De cliënt komt terug bij de verwijzer als er een duidelijk beeld is gevormd van de arbeidsmogelijkheden van de cliënt en er eventueel een behandelplan is opgesteld.

ISO 9001 HKZ