Zintens?

Zintens Arbeid en Gezondheid is expert in arbeidsrevalidatie. We slaan een brug tussen gezondheidszorg en re-integratie. We dragen bij aan re-integratie met diagnostiek en behandeling. Zo bieden we onze cliënten inzicht in hun arbeids(on)mogelijkheden waardoor zij weer op een passende plek aan het werk kunnen. Zintens zoekt naar oplossingen die passend zijn voor de cliënt, de verwijzer en de werkgever.

Zintens Arbeid en Gezondheid is door Klimmendaal Revalidatiespecialisten in het leven geroepen om de focus op arbeidsrevalidatie te realiseren. Klimmendaal besteedde binnen de revalidatiebehandelingen al jaren aandacht aan arbeidsvraagstukken van cliënten. De gespecialiseerde afdeling Arbeidsrevalidatie van Klimmendaal is in 1996 opgegaan in Zintens.

ISO 9001 HKZ