Neuropsychologisch onderzoek (NPO)

Als er vragen zijn over de gevolgen van hersenletsel bij een cliënt, voeren we neuropsychologisch onderzoek uit. Het neuropsychologisch onderzoek (NPO) brengt de blijvende gevolgen van geobjectiveerde hersenbeschadiging van de cliënt in kaart. We onderzoeken het cognitieve, emotionele en gedragsmatige functioneren van de cliënt.

Hoe ziet het neuropsychologisch onderzoek eruit?

Wat het cognitieve functioneren betreft, worden de gevolgen van de objectiveerbare beperkingen op de aandacht, concentratie, planning- en organisatievermogen van de cliënt gemeten. Daarnaast geeft het onderzoek aan welke gevolgen het proces van informatieverwerking heeft voor de arbeidsmogelijkheden of de mogelijkheden tot scholing. Andere belangrijke factoren die worden onderzocht in het neuropsychologisch onderzoek zijn de stemming, persoonlijkheid en mentale belastbaarheid van de cliënt.

In totaal neemt het onderzoek zesweken in beslag. Het testonderzoek wordt uitgevoerd door een cognitief trainer en bestaat uit een intake, en twee testmomenten van elk twee uur. In een nagesprek wordt de conceptrapportage besproken. Daarna volgt de definitieve rapportage. De rapportage en het nagesprek worden uitgevoerd door een geregistreerd GZ-psycholoog of neuropsycholoog.

Wat is het resultaat?

De resultaten van het onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Hierin staat ook een conclusie over de mogelijkheden van de cliënt. Aan de hand daarvan worden uitspraken gedaan over het vervolgtraject en een gericht advies gegeven.

Voorwaarden

Vooraf aan het onderzoek dienen relevante informatie over de opleidingsachtergrond, het arbeidsverleden, de reden van arbeidsinval en de gegevens van begeleidende instanties aan ons verschaft te worden. We wensen ook te beschikken over eventueel eerder afgenomen (neuro)psychologisch onderzoek. Voor dit onderzoek is het bovendien belangrijk dat er een concrete vraagstelling geformuleerd wordt, dat de cliënt de Nederlandse taal beheerst en dat zijn gehoorfunctie intact is.

Een voorbeeld

Een leidinggevende meldt dat een werknemer steeds meer fouten maakt op zijn werk. Hij heeft vorig jaar na een klein herseninfarct drie maanden verzuimd en is daarna weer geleidelijk aan het werk gegaan in zijn eigen functie. Hij geeft nu aan vermoeid te zijn en hij is zich niet bewust van fouten. Hierdoor ontstaat een gespannen situatie op de werkvloer. In onderling overleg kunt u besluiten om een neuropsychologisch onderzoek bij Zintens uit te laten voeren om te achterhalen of het herseninfarct toch blijvende gevolgen heeft veroorzaakt op cognitief gebied.

ISO 9001 HKZ