Brain Awareness Week: Hersenletsel en werk

16 maart 2024

Brain Awareness Week: Hersenletsel en werk

Het is Brain Awareness Week. Een week waarin we wereldwijd aandacht besteden aan het brein en de werking daarvan. Dat doen wij deze week ook bij Klimmendaal. Onze specialisten belichten een aantal thema's rondom hersenletsel. Afsluiter deze week: arbeidsadviseur Anne Hendriks. Zij adviseert patiënten over hun arbeidsmogelijkheden en de overgang van revalidatie naar de re-integratie.

Anne Hendriks

“Voor veel patiënten van Klimmendaal is duidelijkheid over arbeidsmogelijkheden heel belangrijk. Werk maakt een belangrijk deel uit van hun leven. Wanneer door een ziekte of een ongeval participatie niet meer vanzelfsprekend is, dan is aandacht voor dit onderwerp binnen de revalidatie erg belangrijk. Het kunnen terugkeren naar het arbeidsproces betekent voor veel patiënten: blijven participeren in de maatschappij, sociale contacten kunnen aangaan en, niet te vergeten, een eigen inkomen genereren en economisch zelfstandig zijn.

Patiënten maken zich tijdens hun revalidatieperiode vaak zorgen of zij nog wel kunnen terugkeren naar hun werk en hebben vragen over wet- en regelgeving. Zij hebben behoefte aan duidelijkheid over hun arbeids(on)mogelijkheden. Het is voor mij dan ook niet meer dan logisch dat Klimmendaal aandacht voor het onderwerp ‘arbeid’ als een onderdeel ziet van de revalidatie.

Afhankelijk van de vragen die de patiënt heeft wordt dit onderwerp binnen het primaire behandelteam opgepakt of wordt de revalidant doorverwezen naar de afdeling Zintens. Zintens Arbeid en Gezondheid maakt onderdeel uit van Klimmendaal. Samen met mijn collega’s bied ik aanvullende mogelijkheden op het gebied van advies, arbeidsdiagnostiek en -training. Waar mogelijk werken we samen met ketenpartners en professionals die vanuit de arbodienstverlening en/of letselschade zijn betrokken. Zo proberen we vanuit de revalidatie de overgang naar de re-integratie goed te laten verlopen en slaan we de brug tussen gezondheid en arbeidsparticipatie.”Voor meer informatie over Zintens: www.zintens.nl

ISO 9001 HKZ