Tekstgrootte: Voorkeuren

Wat zijn de kosten?

Verzuim kost geld, veel geld. In de Nederlandse wetgeving heeft u als werkgever verregaande verplichtingen om dat verzuim te voorkomen en begeleiding te bieden. En om de kosten te dragen.

Wij zoeken voor u altijd naar de meest passende vorm van financiering. En zo mogelijk proberen wij u als werkgever daarin te ontlasten door de bijvoorbeeld zorgkosten bij de zorgverzekeraar in rekening te brengen. Aan de andere kant: geld dat u investeert in de juiste verzuimbegeleiding van uw medewerker verdient zich vaak dubbel en dwars terug. Sta daarvoor eens stil bij deze cijfers:

  • Elke verzuimdag van een willekeurige medewerker kost u ongeveer € 300,-
  • Een medewerker die niet meer aan het werk komt en na twee jaar verzuim voor een gedeeltelijke WIA-uitkering in aanmerking komt, kost u in de 12 jaar na zijn ziekmelding ongeveer € 250.000,-

Meer informatie over de prijzen vindt u in het productenboek.

Onze prijzen worden jaarlijks op 1 januari aangepast.

Alle prijzen die vermeld staan, zijn exclusief 21% BTW.

Zintens

Zintens is onderdeel van Klimmendaal Revalidatiespecialisten en begeleidt sinds 1996 mensen op weg naar werk, herstel en beweging. Ons team slaat de brug van gezondheidszorg naar werk. Dit doen we door duidelijkheid te bieden over de belastbaarheid van onze cliënten of door die belastbaarheid zo te verbeteren dat werk weer mogelijk is. Wij zetten graag onze behandelprogramma's in op het gebied van arbeid via diagnostiek, training en re-integratie. Daarmee komen we voor onze cliënt, zijn verwijzer en/of werkgever tot een zo passend mogelijke oplossing.

Algemene adresgegevens

Bezoekadres:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 62 59
Fax (026) 352 63 99

Postadres:
Postbus 9044
6800 GG Arnhem

Klimmendaal