Tekstgrootte: Voorkeuren

Structurele klachten

Er is sprake van structurele klachten, als uw medewerker door een medische diagnose klachten in de uitoefening van zijn werk ervaart. Dan wilt u samen met uw medewerker weten wat zijn resterende arbeidsmogelijkheden zijn. En nog belangrijker: hoe u deze mogelijkheden in de praktijk zo goed mogelijk kunt benutten. Wij helpen u graag hiermee en staan u daarnaast bij in de wirwar van gezondheidszorg en verplichtingen in het kader van de Wet verbetering Poortwachter.

Zintens heeft als onderdeel van Klimmendaal Revalidatiespecialisten veel ervaring met mensen met ernstige klachten en beperkingen. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van een hersenbloeding, een hersentumor, de ziekte van Parkinson, een beenamputatie of hersenletsel ten gevolge van een verkeersongeval. In alle gevallen ontstaan er vragen over vervolgstappen.

We hebben verschillende mogelijkheden om de restcapaciteiten van uw medewerker duidelijk te krijgen. Daarmee wordt voor u en uw werknemer duidelijk welke vervolgstappen er gezet kunnen worden. Dat vervolg kunnen wij voor u regelen of samen met andere organisaties.

We hebben diverse producten voor mensen met structurele klachten. Deze kunt u bekijken onder U bent verwijzer -> Structurele klachten of klik op een van de volgende behandelprogramma’s: Arbeidsdiagnostisch onderzoek, Beroepskeuzeonderzoek, Neuropsychologisch onderzoek, Onderzoek fysieke belastbaarheid.

Zintens

Zintens is onderdeel van Klimmendaal Revalidatiespecialisten en begeleidt sinds 1996 mensen op weg naar werk, herstel en beweging. Ons team slaat de brug van gezondheidszorg naar werk. Dit doen we door duidelijkheid te bieden over de belastbaarheid van onze cliënten of door die belastbaarheid zo te verbeteren dat werk weer mogelijk is. Wij zetten graag onze behandelprogramma's in op het gebied van arbeid via diagnostiek, training en re-integratie. Daarmee komen we voor onze cliënt, zijn verwijzer en/of werkgever tot een zo passend mogelijke oplossing.

Algemene adresgegevens

Bezoekadres:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 62 59
Fax (026) 352 63 99

Postadres:
Postbus 9044
6800 GG Arnhem

Klimmendaal