Tekstgrootte: Voorkeuren

Onderzoek fysieke belastbaarheid (FCE)

Als u op gestandaardiseerde wijze in kaart gebracht wil hebben wat de fysieke arbeidsmogelijkheden van uw cliënt zijn, voeren wij voor u een Fysieke Capaciteits Evaluatie (FCE) uit.

Workwell
Zintens gebruikt voor dit onderzoek de methode Workwell. Via maximaal 20 gestandaardiseerde fysieke testen verzamelen we gegevens over de fysieke belastbaarheid van uw cliënt. Het draait hierbij om (gelijktijdige) inzetbaarheid van kracht, snelheid, uithoudingsvermogen, beweeglijkheid en coördinatie in arbeidsgerelateerde handelingen. Indien een specifieke functie aan de orde is wordt de daarbij horende belasting vergeleken met de belastbaarheid van uw cliënt. Dit onderzoek levert u rapportage op met een richtinggevend vervolgadvies.

Een voorbeeld
U wilt onderzocht hebben of het werk als stratenmaker voor de heer Jansen weer haalbaar zou moeten zijn. Hij wil weer aan de slag, maar twijfelt over zijn kunnen na zijn knieklacht. U besluit dat u zijn lichamelijke belastbaarheid eerst bij Zintens wilt laten testen. Aan de hand van de resultaten zult u samen met hem kijken of een terugkeer in dit werk voor hem nu passend is.

Zintens

Zintens is onderdeel van Klimmendaal Revalidatiespecialisten en begeleidt sinds 1996 mensen op weg naar werk, herstel en beweging. Ons team slaat de brug van gezondheidszorg naar werk. Dit doen we door duidelijkheid te bieden over de belastbaarheid van onze cliënten of door die belastbaarheid zo te verbeteren dat werk weer mogelijk is. Wij zetten graag onze behandelprogramma's in op het gebied van arbeid via diagnostiek, training en re-integratie. Daarmee komen we voor onze cliënt, zijn verwijzer en/of werkgever tot een zo passend mogelijke oplossing.

Algemene adresgegevens

Bezoekadres:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 62 59
Fax (026) 352 63 99

Postadres:
Postbus 9044
6800 GG Arnhem

Klimmendaal