Tekstgrootte: Voorkeuren

Neuropsychologisch onderzoek

Dit onderzoek is nodig als u wilt weten wat de cognitieve gevolgen zijn van het hersenletsel van uw cliënt. Hierbij kunt u denken aan problemen op het gebied van geheugen, de organisatie van handelingen of aandacht en concentratie.

Tijdens een neuropsychologisch onderzoek brengt Zintens deze gevolgen op objectieve en gestandaardiseerde wijze voor u in kaart. Het onderzoek levert een rapport op met duidelijke uitleg over de geconstateerde beperkingen en vervolgadviezen op het gebied van scholing of werk.

Dit onderzoek geldt als voorwaarde voor een arbeidsdiagnostisch onderzoek bij cliënten met (vermeend) cognitief letsel.

Een voorbeeld
Een leidinggevende meldt dat een van zijn werknemers in toenemende mate fouten maakt op zijn werk. Hij heeft vorig jaar na een klein herseninfarct drie maanden verzuimd en is daarna weer geleidelijk aan het werk gegaan in zijn eigen functie. Hij geeft nu aan vermoeid te zijn en hij is zich niet bewust van fouten. Hierdoor ontstaat een gespannen situatie op de werkvloer. In onderling overleg kunt u besluiten om een neuropsychologisch onderzoek bij Zintens uit te laten voeren om te achterhalen of het herseninfarct toch blijvende gevolgen op cognitief gebied veroorzaakt heeft.

Zintens

Zintens is onderdeel van Klimmendaal Revalidatiespecialisten en begeleidt sinds 1996 mensen op weg naar werk, herstel en beweging. Ons team slaat de brug van gezondheidszorg naar werk. Dit doen we door duidelijkheid te bieden over de belastbaarheid van onze cliënten of door die belastbaarheid zo te verbeteren dat werk weer mogelijk is. Wij zetten graag onze behandelprogramma's in op het gebied van arbeid via diagnostiek, training en re-integratie. Daarmee komen we voor onze cliënt, zijn verwijzer en/of werkgever tot een zo passend mogelijke oplossing.

Algemene adresgegevens

Bezoekadres:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 62 59
Fax (026) 352 63 99

Postadres:
Postbus 9044
6800 GG Arnhem

Klimmendaal