Tekstgrootte: Voorkeuren

Beroepskeuzeonderzoek

Uw cliënt staat voor een complexe keuze: welk beroep wil en kan ik uitvoeren? In het beroepskeuzeonderzoek inventariseert Zintens de capaciteiten, persoonlijke waarden en belangstelling van uw cliënt, zodat hij een passende opleidingskeuze en/of beroepskeuze kan maken. Dit onderzoek levert u rapportage op met een richtinggevend vervolgadvies.

Een voorbeeld
Het is wel duidelijk wat mevrouw Verstegen wel en niet kan op het gebied van werk door de gevolgen van het verkeersongeval van ruim een jaar geleden. Maar welke beroep past haar nu het best en welke opleiding dient ze daarvoor te volgen? U besluit samen met haar om haar te verwijzen voor een beroepskeuzeonderzoek bij Zintens waarmee richting wordt gegeven aan haar arbeidstoekomst.

Zintens

Zintens is onderdeel van Klimmendaal Revalidatiespecialisten en begeleidt sinds 1996 mensen op weg naar werk, herstel en beweging. Ons team slaat de brug van gezondheidszorg naar werk. Dit doen we door duidelijkheid te bieden over de belastbaarheid van onze cliënten of door die belastbaarheid zo te verbeteren dat werk weer mogelijk is. Wij zetten graag onze behandelprogramma's in op het gebied van arbeid via diagnostiek, training en re-integratie. Daarmee komen we voor onze cliënt, zijn verwijzer en/of werkgever tot een zo passend mogelijke oplossing.

Algemene adresgegevens

Bezoekadres:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 62 59
Fax (026) 352 63 99

Postadres:
Postbus 9044
6800 GG Arnhem

Klimmendaal