Tekstgrootte: Voorkeuren

Arbeidsdiagnostisch onderzoek


Wat betekenen de lichamelijke en/of cognitieve klachten van uw cliënt voor zijn of haar arbeidsmogelijkheden? Is het reëel om te streven naar terugkeer in de eigen functie of moet gezocht worden naar ander werk? Het arbeidsdiagnostisch onderzoek is een uitgebreid praktijkonderzoek dat antwoord geeft op deze vragen. Het legt een fundament onder de verdere re-integratiestappen.

Arbeidsdiagnostisch onderzoek
Bij het onderzoek krijgt u antwoord op de vraag in welke mate uw cliënt in staat is om betaald werk uit te oefenen. Het draait hierbij om welke richting uw cliënt op kan gaan en met welke beperkingen hij rekening moet houden en hoe. Uw cliënt wordt uitgebreid getest binnen uiteenlopende arbeidssituaties. Al deze testen bieden duidelijkheid voor u en uw cliënt. In dit onderzoek wordt de logische lijn van de Wet verbetering Poortwachter gevolgd: wanneer de cliënt werk heeft, wordt specifiek onderzocht in hoeverre een terugkeer in de eigen functie haalbaar is. Heeft de cliënt geen werk, of als duidelijk is dat het werk niet meer uitvoerbaar is, worden de resterende arbeidsmogelijkheden onderzocht.

U ontvangt een adviesrapport met een duidelijk antwoord op uw vraag. Met dit rapport weet u welke vervolgstappen u kunt zetten met uw cliënt in de complexe wereld op weg naar werk.

Een voorbeeld
De heer Meesters is anderhalf jaar geleden betrokken geweest bij een verkeersongeval. Hij heeft hierbij hersenletsel opgelopen, waar hij in zijn dagelijkse functioneren veel last van heeft; hij heeft veel moeite om informatie tot zich te nemen en op een ander moment te reproduceren. Daarnaast heeft hij een verlaagd werktempo en moeite met het verkrijgen en behouden van overzicht. De heer Meesters verwacht terug te kunnen keren in zijn eigen functie, u heeft daar uw twijfels over uitgesproken. U verwijst hem in overleg met hem en de werkgever naar Zintens voor een arbeidsdiagnostisch onderzoek. Met de adviesrapportage die dit oplevert kunnen passende vervolgstappen gezet worden. Daarbij leidt het tot informatie voor een mogelijke claimbeoordeling door het UWV.

Zintens

Zintens is onderdeel van Klimmendaal Revalidatiespecialisten en begeleidt sinds 1996 mensen op weg naar werk, herstel en beweging. Ons team slaat de brug van gezondheidszorg naar werk. Dit doen we door duidelijkheid te bieden over de belastbaarheid van onze cliënten of door die belastbaarheid zo te verbeteren dat werk weer mogelijk is. Wij zetten graag onze behandelprogramma's in op het gebied van arbeid via diagnostiek, training en re-integratie. Daarmee komen we voor onze cliënt, zijn verwijzer en/of werkgever tot een zo passend mogelijke oplossing.

Algemene adresgegevens

Bezoekadres:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 62 59
Fax (026) 352 63 99

Postadres:
Postbus 9044
6800 GG Arnhem

Klimmendaal