Tekstgrootte: Voorkeuren

Structurele klachten

Cliënten met structurele klachten hebben beperkingen en/of klachten van blijvende aard die het gevolg zijn van een verklarende medische diagnose. Het team van Zintens wil uw cliënt daar graag verder in helpen. Wij kunnen goed in kaart brengen wat de restcapaciteiten van uw cliënt zijn en van daaruit een vervolgtraject uitzetten naar passend werk. Zintens is gespecialiseerd in de combinatie niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en arbeid.

Als uw cliënt geconfronteerd wordt met klachten die gevolgen hebben voor zijn arbeidscapaciteiten, zijn de volgende vragen leidend:

  • Is er sprake van een verklarende medische diagnose?
  • Is er tot op heden adequaat behandeld en is daarmee een medische eindsituatie bereikt of in zicht?

Indien beide vragen met “ja” beantwoord kunnen worden, spreken we over structurele klachten. Dan kan het zo zijn dat er vragen resteren over de arbeidscapaciteiten van uw cliënt. Op dat moment komt het team van Zintens in beeld voor één van de volgende behandelprogramma's.

  • De scan kan mogelijk gevolgd worden door een arbeidsdiagnostisch onderzoek. Dit is een praktijkonderzoek waarbij uw cliënt uitvoerig getest wordt om zijn mogelijkheden en beperkingen op het gebied van arbeid in kaart te brengen.
  • In het geval van (vermeend) cognitief letsel, is rapportage van recent neuropsychologisch onderzoek een vereiste. Dit onderzoek kan Zintens voor u uitvoeren. Ook als geïsoleerd onderzoek. Om uw aanmelding in behandeling te kunnen nemen, is een ontslagbrief van het ziekenhuis of revalidatiecentrum nodig en de gegevens van een eventueel eerder uitgevoerd neuropsychologisch onderzoek.
  • In geval van fysieke problematiek kan Zintens een geïsoleerd of aanvullend gestandaardiseerd fysiek belastbaarheidsonderzoek uitvoeren. Dit is de Functionele Capaciteits Evaluatie (FCE) middels Workwell.
  • Indien duidelijk is dat uw cliënt niet terug kan naar zijn eigen werk kan beroepskeuzeonderzoek zinvol zijn. Dit kan ook onderdeel zijn van het arbeidsdiagnostisch onderzoek.

Voor een uitgebreide beschrijving van deze programma's kunt u klikken op de naam het programma van uw keuze binnen in het menu van deze webpagina. Heeft u al een keuze gemaakt? Verwijs uw cliënt direct via de onderstaande knop.

Link: https://fd10.formdesk.com/Klimmendaal/aanmeldformulier_Zintens

Zintens

Zintens is onderdeel van Klimmendaal Revalidatiespecialisten en begeleidt sinds 1996 mensen op weg naar werk, herstel en beweging. Ons team slaat de brug van gezondheidszorg naar werk. Dit doen we door duidelijkheid te bieden over de belastbaarheid van onze cliënten of door die belastbaarheid zo te verbeteren dat werk weer mogelijk is. Wij zetten graag onze behandelprogramma's in op het gebied van arbeid via diagnostiek, training en re-integratie. Daarmee komen we voor onze cliënt, zijn verwijzer en/of werkgever tot een zo passend mogelijke oplossing.

Algemene adresgegevens

Bezoekadres:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 62 59
Fax (026) 352 63 99

Postadres:
Postbus 9044
6800 GG Arnhem

Klimmendaal