Tekstgrootte: Voorkeuren

Interdisciplinaire intake

Is dit herkenbaar voor u? Uw cliënt heeft verschillende medisch specialisten bezocht op basis van zijn klachten. Het is duidelijk dat een verklarende medische diagnose er niet is en er naar alle waarschijnlijkheid ook niet zal komen. Diverse behandelaars zijn met uw cliënt aan de slag geweest, maar hebben tot op heden niet voor een oplossing van het probleem kunnen zorgen. De tijd dringt en u en uw cliënt willen verder. Dit het moment om uw cliënt te verwijzen naar Zintens voor een Interdisciplinaire intake.

De Interdisciplinaire intake is de juiste manier om tot een gezamenlijke mening van professionals te komen over uw cliënt en het in te zetten traject. Uw cliënt wordt bij Zintens achtereenvolgens gezien door een revalidatiearts, een fysiotherapeut, een psycholoog en een re-integratiebegeleider. Zij komen gezamenlijk tot een conclusie en advies over de vervolgstappen en bespreken deze op dezelfde dag met uw cliënt. Vervolgens ontvangt u de rapportage met een eenduidige mening waarmee u samen met uw cliënt gerichte vervolgstappen kunt zetten.

Enkele voorbeelden
Een werknemer verzuimt al enkele maanden vanwege lage rugklachten. In de periode voor dit verzuim heeft hij zich een aantal keren kortdurend ziek moeten melden vanwege dezelfde rugklachten. Medische onderzoeken hebben geen antwoord gegeven op de oorzaak van de klachten en ook geen oplossing voor de klachten. De werknemer is onder behandeling van een fysiotherapeut, maar dat lijkt voorlopig niet te leiden tot re-integratie. U oppert tijdens een overleg met hem een verwijzing voor een Multidisciplinaire intake bij Zintens om de achterliggende oorzaken van zijn rugklacht breed in kaart te brengen en advies te krijgen over een mogelijke oplossing.

In een tweede voorbeeld verzuimt een werknemer sinds enige tijd met als redenen chronische vermoeidheid en diverse fysieke klachten. Als oorzaken noemt hij de druk op het werk, gekoppeld aan de privésituatie. U bespreekt met de werknemer een mogelijke verwijzing voor een Multidisciplinaire intake bij Zintens met als vraagstelling: is een multidisciplinaire arbeidstraining geïndiceerd om te komen tot belastbaarheidsopbouw en re-integratie in het huidige werk?

Voorbeeld drie: en medewerker van een garagebedrijf klaagt al lange tijd over vermoeidheid. Dit heeft gevolgen voor zijn productiviteit en hierdoor verzuimt hij regelmatig. Na veel medische onderzoeken is er geen oorzaak gevonden. Zijn werk als monteur gaat steeds moeilijker en sinds drie maanden is hij helemaal niet meer aan het werk. U overweegt hem te verwijzen voor een Multidisciplinaire intake naar Zintens en overlegt dat met hem. De rapportage die volgt na deze intake geeft zicht op alle factoren die een rol kunnen spelen bij deze vermoeidheidsklacht en advies voor een vervolg. Mogelijk start deze medewerker als deelnemer aan een interdisciplinaire arbeidstraining starten.

Zintens

Zintens is onderdeel van Klimmendaal Revalidatiespecialisten en begeleidt sinds 1996 mensen op weg naar werk, herstel en beweging. Ons team slaat de brug van gezondheidszorg naar werk. Dit doen we door duidelijkheid te bieden over de belastbaarheid van onze cliënten of door die belastbaarheid zo te verbeteren dat werk weer mogelijk is. Wij zetten graag onze behandelprogramma's in op het gebied van arbeid via diagnostiek, training en re-integratie. Daarmee komen we voor onze cliënt, zijn verwijzer en/of werkgever tot een zo passend mogelijke oplossing.

Algemene adresgegevens

Bezoekadres:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 62 59
Fax (026) 352 63 99

Postadres:
Postbus 9044
6800 GG Arnhem

Klimmendaal