Tekstgrootte: Voorkeuren

Functionele klachten

Als uw cliënt geconfronteerd wordt met klachten die gevolgen hebben voor zijn arbeidscapaciteiten, zijn de volgende vragen leidend:

  • Is er sprake van klachten zonder een verklarende medische diagnose?
  • Is er in de ogen van cliënt en verwijzer voldoende en adequaat medisch onderzoek verricht?

Indien beide vragen met ‘ja’ beantwoord kunnen worden, spreken we over functionele klachten. Bij deze klachten kunnen verschillende vragen ontstaan over de arbeidscapaciteiten van uw cliënt. Het team van Zintens kan u antwoord geven op deze vragen via één van de volgende trajecten.

Indien er sprake is van een arbeidscontract, is terugkeer in de eigen functie vrijwel altijd het doel. Maar ook voor cliënten zonder huidige werkrelatie, heeft Zintens passende programma’s.

  • Na uw verwijzing voor een quickscan, komt Zintens tot een multidisciplinair advies voor een passende interventie.
  • Dit advies kan zijn om een multidisciplinaire arbeidstraining in te zetten, een training met als doel om uw cliënt weer tot normaal functioneren thuis en op het werk te krijgen. Soms ondanks de blijvende aanwezigheid van klachten.
  • Indien er geen sprake is van een duidelijke psychosociale component bij deze klachten, kan een training fysieke belastbaarheid voldoende zijn. In deze training ligt bij de cliënt het accent op belastbaarheidopbouw volgens de weg van geleidelijkheid (graded exposure, graded activity, tijdcontingent) om weer te komen tot vrij en onbeperkt bewegen.
  • Indien er geen eigen werkplek is waarnaar de cliënt terug kan of wil keren, kan beroepskeuze-onderzoek zinvol zijn. Dit kan ook plaatsvinden tijdens de multidisciplinaire arbeidstraining.

Via de links hierboven of de verschillende programma’s in het menu op deze website, leest u aanvullende informatie van de mogelijke behandelprogramma’s van Zintens bij functionele klachten. Heeft u al een keuze gemaakt voor uw cliënt? Verwijs hem direct via de onderstaande knop.

Link: https://fd10.formdesk.com/Klimmendaal/aanmeldformulier_Zintens

Zintens

Zintens is onderdeel van Klimmendaal Revalidatiespecialisten en begeleidt sinds 1996 mensen op weg naar werk, herstel en beweging. Ons team slaat de brug van gezondheidszorg naar werk. Dit doen we door duidelijkheid te bieden over de belastbaarheid van onze cliënten of door die belastbaarheid zo te verbeteren dat werk weer mogelijk is. Wij zetten graag onze behandelprogramma's in op het gebied van arbeid via diagnostiek, training en re-integratie. Daarmee komen we voor onze cliënt, zijn verwijzer en/of werkgever tot een zo passend mogelijke oplossing.

Algemene adresgegevens

Bezoekadres:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 62 59
Fax (026) 352 63 99

Postadres:
Postbus 9044
6800 GG Arnhem

Klimmendaal