Tekstgrootte: Voorkeuren

Wat zijn de kosten?

Zintens zoekt altijd naar de meest passende oplossing op het gebied van betaling van de behandelprogramma’s. Enkele van onze producten worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Andere producten kunnen helemaal of gedeeltelijk bij uw werkgever in rekening worden gebracht op basis van diens verantwoordelijkheden vanuit de Wet verbetering Poortwachter.

Meer informatie over de prijzen vindt u in het productenboek.

Onze prijzen worden jaarlijks op 1 januari aangepast.

Alle prijzen die vermeld staan, zijn exclusief 21% BTW.

Zintens

Zintens is onderdeel van Klimmendaal Revalidatiespecialisten en begeleidt sinds 1996 mensen op weg naar werk, herstel en beweging. Ons team slaat de brug van gezondheidszorg naar werk. Dit doen we door duidelijkheid te bieden over de belastbaarheid van onze cliënten of door die belastbaarheid zo te verbeteren dat werk weer mogelijk is. Wij zetten graag onze behandelprogramma's in op het gebied van arbeid via diagnostiek, training en re-integratie. Daarmee komen we voor onze cliënt, zijn verwijzer en/of werkgever tot een zo passend mogelijke oplossing.

Algemene adresgegevens

Bezoekadres:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 62 59
Fax (026) 352 63 99

Postadres:
Postbus 9044
6800 GG Arnhem

Klimmendaal