Tekstgrootte: Voorkeuren

Voorbeelden van onze dienstverlening

Hieronder leest u voorbeelden van mensen die wij begeleiden in hun weg naar werk. De voorbeelden zijn fictief en geven u een idee over onze begeleiding van klachten. Die begeleiding bestaat uit een of meerdere behandelprogramma’s.

Voorbeeld 1 - De heer Jansen is al lange tijd moe. Na heel veel medische onderzoeken is er nog steeds geen oorzaak gevonden. Zijn werk als monteur gaat steeds moeilijker en sinds drie maanden is hij helemaal niet meer aan het werk. De bedrijfsarts verwijst hem voor een quickscan naar Zintens. Daarna volgt een multidisciplinaire arbeidstraining waarin hij stap voor stap komt tot een beter inzicht in zijn functioneren. Hij bouwt geleidelijk zijn belastbaarheid weer op en gaat tijdens de arbeidstraining weer aan het werk. Deze training duurt 15 weken. Na afloop van de training is hij weer volledig aan het werk.

Voorbeeld 2 - Mevrouw van Kampen is bij haar geboorte getroffen door een herseninfarct, waardoor ze hersenletsel heeft opgelopen. Ze heeft moeite met leren en heeft een beperkte geheugenfunctie, naast een verhoogde gevoeligheid voor omgevingsgeluiden. Ze heeft de leeftijd bereikt om op zichzelf te gaan wonen. Ze wil net als haar vrienden een opleiding en een baan die ze bij zichzelf vindt passen. In overleg met haar ouders start ze een arbeidsdiagnostisch onderzoek bij Zintens, aangevuld met een beroepskeuzemodule. Zo kan ze ervaren waar haar huidige mogelijkheden en aandachtsgebieden liggen als het gaat om het volgen van een studie, en het invullen van een baan.

Voorbeeld 3 - De heer Meesters is anderhalf jaar geleden betrokken geweest bij een verkeersongeval. Hij heeft hierbij hersenletsel opgelopen, waar hij in zijn dagelijkse functioneren veel last van heeft. Hij heeft veel moeite om informatie tot zich te nemen en op een ander moment te reproduceren. Daarnaast heeft hij een verlaagd werktempo en moeite met het verkrijgen en behouden van overzicht. De heer Meesters verwacht terug te kunnen keren in zijn eigen functie, terwijl de bedrijfsarts twijfels hierover heeft uitgesproken. Om een goede keus te kunnen maken, en bij een mogelijke claimbeoordeling door het UWV voldoende informatie te hebben, volgt hij een arbeidsdiagnostisch onderzoek bij Zintens. Door het onderzoek kan zijn functioneren in het werk geïnventariseerd worden.

Voorbeeld 4 - Mevrouw Peters ervaart pijnklachten aan haar armen, nek en schouders. Zij heeft hiervoor haar huisarts en specialisten geconsulteerd en ook een fysiotherapeut. Dit heeft niet geleid tot een gewenst resultaat. Mevrouw Peters geeft aan dat ze moeite heeft om haar grenzen aan te geven. ‘Ik ben altijd maar doorgegaan terwijl ik had moeten stoppen.’ Mevrouw Peters wil graag weer aan het werk. Door de training van Zintens leert ze weer volledig te functioneren en haar grenzen te stellen.

Voorbeeld 5 - De heer Oldenzaal is, tijdens zijn werk in het magazijn van een groothandel in sanitair, geraakt door een vallend voorwerp waardoor hij een hersenkneuzing heeft opgelopen. Hij is erg snel moe, kan niet tegen drukke situaties en heeft grote moeite om te komen tot een resultaat in bijna alles dat hij doet. Het bedrijf waar hij werkt heeft de aansprakelijkheid voor het ongeval aanvaard en er is in overleg met betrokkenen een letselschadetraject gestart. Dit traject wordt ondersteund door een onafhankelijk arbeidsdeskundig adviesbureau. De heer Oldenzaal is door dit bureau verwezen naar Zintens voor een onderzoek naar zijn arbeidsmogelijkheden om zo re-integratiemogelijkheden te verkennen en te komen tot een goede afwikkeling van het letselschadetraject.

Voorbeeld 6 - De heer Van den Berg vertelt als zelfstandig ondernemer, dat hij het idee heeft dat hij niet voldoet aan wat er van hem gevraagd wordt. Hij heeft voortdurend het gevoel zich te moeten bewijzen. De heer Van den Berg vertelt dat hij zichzelf een hoop stress bezorgt door te willen voldoen aan van alles en nog wat. Hij is daarbij erg perfectionistisch en hij heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Hij zou zichzelf graag willen accepteren zoals hij is. Het team van Zintens kan hem ondersteunen om als zelfstandig ondernemer weer de touwtjes in eigen handen te nemen.

Zintens

Zintens is onderdeel van Klimmendaal Revalidatiespecialisten en begeleidt sinds 1996 mensen op weg naar werk, herstel en beweging. Ons team slaat de brug van gezondheidszorg naar werk. Dit doen we door duidelijkheid te bieden over de belastbaarheid van onze cliënten of door die belastbaarheid zo te verbeteren dat werk weer mogelijk is. Wij zetten graag onze behandelprogramma's in op het gebied van arbeid via diagnostiek, training en re-integratie. Daarmee komen we voor onze cliënt, zijn verwijzer en/of werkgever tot een zo passend mogelijke oplossing.

Algemene adresgegevens

Bezoekadres:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 62 59
Fax (026) 352 63 99

Postadres:
Postbus 9044
6800 GG Arnhem

Klimmendaal