Tekstgrootte: Voorkeuren

Training fysieke belastbaarheid

In de wetenschap is men het erover eens dat bewegen vrijwel altijd goed doet, ongeacht welke diagnose er aan de orde is. Maar wat kunt u doen als bij uw cliënt de fysieke belastbaarheid te wensen overlaat?

Hiervoor heeft Zintens de training fysieke belastbaarheid als oplossing. De training is speciaal gericht op het behoud of zo mogelijk verbeteren van de fysieke belastbaarheid van uw cliënt. De training vindt plaats onder leiding van een fysiotherapeut in de fitnesszaal van Zintens.

Een voorbeeld
De heer van der Heijden is een zeer gemotiveerd medewerker. Sinds twee jaar weet hij dat hij de ziekte van Parkinson heeft. Bewegen doet hem goed. Hij en u weten dat hij zijn lichamelijke conditie zo lang mogelijk op peil zou moeten houden. Dat is op alle fronten goed voor hem en het vergroot ook zijn arbeidskansen. Hij zoekt naar een manier om onder deskundige begeleiding te sporten. Zijn werkgever wil dit gedeeltelijk voor hem betalen. U verwijst hem naar Zintens waar hij nu twee keer per week een uur fitnest onder leiding van een fysiotherapeut die bekend is met deze diagnose.

Zintens

Zintens is onderdeel van Klimmendaal Revalidatiespecialisten en begeleidt sinds 1996 mensen op weg naar werk, herstel en beweging. Ons team slaat de brug van gezondheidszorg naar werk. Dit doen we door duidelijkheid te bieden over de belastbaarheid van onze cliënten of door die belastbaarheid zo te verbeteren dat werk weer mogelijk is. Wij zetten graag onze behandelprogramma's in op het gebied van arbeid via diagnostiek, training en re-integratie. Daarmee komen we voor onze cliënt, zijn verwijzer en/of werkgever tot een zo passend mogelijke oplossing.

Algemene adresgegevens

Bezoekadres:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 62 59
Fax (026) 352 63 99

Postadres:
Postbus 9044
6800 GG Arnhem

Klimmendaal