Tekstgrootte: Voorkeuren

Quickscan

De quickscan is de juiste manier om tot een gezamenlijke mening van professionals te komen over het in te zetten traject. Iemand wordt bij Zintens achtereenvolgens gezien door een revalidatiearts, een fysiotherapeut, een psycholoog en een re-integratiebegeleider. Zij komen gezamenlijk tot een conclusie en advies over de vervolgstappen en bespreken deze op dezelfde dag met diegene. Dit resulteert in een rapportage met een eenduidige mening waarmee vervolgstappen gezet kunnen worden.

Zintens

Zintens is onderdeel van Klimmendaal Revalidatiespecialisten en begeleidt sinds 1996 mensen op weg naar werk, herstel en beweging. Ons team slaat de brug van gezondheidszorg naar werk. Dit doen we door duidelijkheid te bieden over de belastbaarheid van onze cliënten of door die belastbaarheid zo te verbeteren dat werk weer mogelijk is. Wij zetten graag onze behandelprogramma's in op het gebied van arbeid via diagnostiek, training en re-integratie. Daarmee komen we voor onze cliënt, zijn verwijzer en/of werkgever tot een zo passend mogelijke oplossing.

Algemene adresgegevens

Bezoekadres:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 62 59
Fax (026) 352 63 99

Postadres:
Postbus 9044
6800 GG Arnhem

Klimmendaal