Tekstgrootte: Voorkeuren

Onderzoek fysieke belastbaarheid (FCE)

Om op gestandaardiseerde wijze in kaart te brengen wat de fysieke arbeidsmogelijkheden van iemand zijn kunnen wij een Fysieke Capaciteits Evaluatie (FCE) uitvoeren.

Workwell
Zintens gebruikt voor dit onderzoek de methode Workwell. Via maximaal 20 gestandaardiseerde fysieke testen verzamelen we gegevens over de fysieke belastbaarheid. Het draait hierbij om (gelijktijdige) inzetbaarheid van kracht, snelheid, uithoudingsvermogen, beweeglijkheid en coördinatie in arbeidsgerelateerde handelingen. Indien een specifieke functie aan de orde is wordt de daarbij horende belasting vergeleken met de belastbaarheid. Dit onderzoek levert een rapportage op met een richtinggevend vervolgadvies.

Zintens

Zintens is onderdeel van Klimmendaal Revalidatiespecialisten en begeleidt sinds 1996 mensen op weg naar werk, herstel en beweging. Ons team slaat de brug van gezondheidszorg naar werk. Dit doen we door duidelijkheid te bieden over de belastbaarheid van onze cliënten of door die belastbaarheid zo te verbeteren dat werk weer mogelijk is. Wij zetten graag onze behandelprogramma's in op het gebied van arbeid via diagnostiek, training en re-integratie. Daarmee komen we voor onze cliënt, zijn verwijzer en/of werkgever tot een zo passend mogelijke oplossing.

Algemene adresgegevens

Bezoekadres:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 62 59
Fax (026) 352 63 99

Postadres:
Postbus 9044
6800 GG Arnhem

Klimmendaal