Tekstgrootte: Voorkeuren

Neuropsychologisch onderzoek

Dit onderzoek laat zien wat de cognitieve gevolgen zijn van het hersenletsel. Hierbij kunt u denken aan problemen op het gebied van geheugen, de organisatie van handelingen of aandacht en concentratie. Tijdens een neuropsychologisch onderzoek brengt Zintens deze gevolgen op objectieve en gestandaardiseerde wijze in kaart. Het onderzoek levert een rapport op met duidelijke uitleg over de geconstateerde beperkingen en vervolgadviezen op het gebied van scholing of werk.

Dit onderzoek geldt als voorwaarde voor een arbeidsdiagnostisch onderzoek bij mensen met (vermeend) cognitief letsel.

Zintens

Zintens is onderdeel van Klimmendaal Revalidatiespecialisten en begeleidt sinds 1996 mensen op weg naar werk, herstel en beweging. Ons team slaat de brug van gezondheidszorg naar werk. Dit doen we door duidelijkheid te bieden over de belastbaarheid van onze cliënten of door die belastbaarheid zo te verbeteren dat werk weer mogelijk is. Wij zetten graag onze behandelprogramma's in op het gebied van arbeid via diagnostiek, training en re-integratie. Daarmee komen we voor onze cliënt, zijn verwijzer en/of werkgever tot een zo passend mogelijke oplossing.

Algemene adresgegevens

Bezoekadres:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 62 59
Fax (026) 352 63 99

Postadres:
Postbus 9044
6800 GG Arnhem

Klimmendaal