Tekstgrootte: Voorkeuren

Multidisciplinaire arbeidstraining

Chronische klachten zijn ingewikkelder zijn dan een acute klacht die wat lang duurt. In het proces van chroniciteit spelen ingewikkelde neurologische processen een rol. Gedachten en gedrag zijn van invloed op het bestaan en verloop van deze klachten.

In de multidisciplinaire arbeidstraining nemen wij onze cliënten serieus en begeleiden wij hen stap voor stap naar normaal functioneren thuis en op het werk. Het doel is dan ook vrijwel altijd dat iemand kan terugkeren naar eigen werk bij een eigen werkgever. In de training ligt een sterk accent op cognitieve gedragstherapie en het opbouwen van activiteiten volgens twee principes:

  • graded exposure: geleidelijke blootstelling aan die activiteiten waarvoor in de loop der tijd angst of spanning opgebouwd is.
  • graded activity: geleidelijke opbouw van activiteiten, een principe uit de topsport.

Zintens

Zintens is onderdeel van Klimmendaal Revalidatiespecialisten en begeleidt sinds 1996 mensen op weg naar werk, herstel en beweging. Ons team slaat de brug van gezondheidszorg naar werk. Dit doen we door duidelijkheid te bieden over de belastbaarheid van onze cliënten of door die belastbaarheid zo te verbeteren dat werk weer mogelijk is. Wij zetten graag onze behandelprogramma's in op het gebied van arbeid via diagnostiek, training en re-integratie. Daarmee komen we voor onze cliënt, zijn verwijzer en/of werkgever tot een zo passend mogelijke oplossing.

Algemene adresgegevens

Bezoekadres:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 62 59
Fax (026) 352 63 99

Postadres:
Postbus 9044
6800 GG Arnhem

Klimmendaal