Tekstgrootte: Voorkeuren

Arbeidsdiagnostisch onderzoek


Welk effect hebben de lichamelijke en/of cognitieve klachten op arbeidsmogelijkheden? Is het reëel om te streven naar terugkeer in de eigen functie of moet gezocht worden naar ander werk? Het arbeidsdiagnostisch onderzoek is een uitgebreid praktijkonderzoek dat antwoord geeft op deze vragen. Het legt een fundament onder de verdere re-integratiestappen.

Arbeidsdiagnostisch onderzoek
We gaan op zoek naar het antwoord op de vraag in welke mate iemand in staat is om betaald werk uit te oefenen. Het draait hierbij om welke richting iemand op kan gaan en met welke beperkingen rekening moet worden geouden, en hoe. We wordt uitgebreid getest binnen uiteenlopende arbeidssituaties. In dit onderzoek wordt de logische lijn van de Wet verbetering Poortwachter gevolgd: wanneer iemand werk heeft, wordt specifiek onderzocht in hoeverre een terugkeer in de eigen functie haalbaar is. Heeft iemand geen werk, of is het duidelijk dat terugkeer in de huidige functie niet mogelijk is, dan worden de resterende arbeidsmogelijkheden onderzocht.

Het eindresultaat is een adviesrapport met een duidelijke antwoorden. 

Een voorbeeld
De heer Meesters is anderhalf jaar geleden betrokken geweest bij een verkeersongeval. Hij heeft hierbij hersenletsel opgelopen, waar hij in zijn dagelijkse functioneren veel last van heeft; hij heeft veel moeite om informatie tot zich te nemen en op een ander moment te reproduceren. Daarnaast heeft hij een verlaagd werktempo en moeite met het verkrijgen en behouden van overzicht. De heer Meesters verwacht terug te kunnen keren in zijn eigen functie, u heeft daar uw twijfels over uitgesproken. U verwijst hem in overleg met hem en de werkgever naar Zintens voor een arbeidsdiagnostisch onderzoek. Met de adviesrapportage die dit oplevert kunnen passende vervolgstappen gezet worden. Daarbij leidt het tot informatie voor een mogelijke claimbeoordeling door het UWV.

Zintens

Zintens is onderdeel van Klimmendaal Revalidatiespecialisten en begeleidt sinds 1996 mensen op weg naar werk, herstel en beweging. Ons team slaat de brug van gezondheidszorg naar werk. Dit doen we door duidelijkheid te bieden over de belastbaarheid van onze cliënten of door die belastbaarheid zo te verbeteren dat werk weer mogelijk is. Wij zetten graag onze behandelprogramma's in op het gebied van arbeid via diagnostiek, training en re-integratie. Daarmee komen we voor onze cliënt, zijn verwijzer en/of werkgever tot een zo passend mogelijke oplossing.

Algemene adresgegevens

Bezoekadres:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 62 59
Fax (026) 352 63 99

Postadres:
Postbus 9044
6800 GG Arnhem

Klimmendaal