Multidisciplinaire intake

Een Multidisciplinaire Intake (MDI) is geschikt voor cliënten die te maken hebben met aanhoudende uiteenlopende pijnklachten. De MDI van Zintens is een multidisciplinair onderzoek dat leidt tot een onafhankelijk, multidisciplinair advies over een vervolgtraject op het gebied van arbeid en gezondheid.

Hoe ziet de Multidisciplinaire Intake eruit?

De MDI wordt zo mogelijk op één dag gepland. Deze is ingedeeld in allerlei individuele momenten. De cliënt heeft een consult van een uur bij een (revalidatie)arts. Daarnaast zijn er gesprekken, onderzoeken en testen van een uur bij een fysiotherapeut, psycholoog en re-integratiebegeleider. De totale duur van de MDI van aanmelding tot afronding met rapportage is drie weken. De rapportage wordt een week na afronding in conceptvorm bij de cliënt afgeleverd.

Wat is het resultaat?

De MDI helpt bepalen of er een arbeidspecifieke interventie moet plaatsvinden, of een interdisciplinaire arbeidstraining nuttig is en welk trainingsprogramma dan het beste aansluit bij de cliënt. Dit alles wordt in een eenduidige rapportage gevat die voor passende interventie zorgt.

Voorwaarden

Voor de MDI is het van belang dat er een concrete vraagstelling is en relevante (medische) informatie wordt aangeleverd. Daarnaast moet de relatie tussen de werkgever en werknemer kenbaar worden gemaakt, het liefst ook met functieomschrijving. Voor de juiste uitkomst van de MDI is motivatie bij de cliënt essentieel.

De kosten worden door de zorgverzekeraar vergoed, mits er een verwijzing is van de bedrijfsarts, huisarts of specialist met handtekening en AGB-code.

Een voorbeeld

Een medewerker van een garagebedrijf heeft al lange tijd aanhoudende pijnklachten. Dit heeft gevolgen voor zijn productiviteit en hierdoor verzuimt hij regelmatig. Na veel medische onderzoeken is er geen oorzaak gevonden. Zijn werk als monteur gaat steeds moeilijker en sinds drie maanden is hij helemaal niet meer aan het werk. U overweegt hem voor een MDI te verwijzen naar Zintens en overlegt dat met hem. De rapportage die volgt na de MDI geeft zicht op alle factoren die een rol kunnen spelen bij deze pijnklachten. De rapportage bevat ook advies voor een vervolg. Mogelijk start deze medewerker als deelnemer aan een multidisciplinaire arbeidstraining.

ISO 9001 HKZ