Beweeganalyse

Een beweeganalyse, ook wel gangbeeldanalyse genoemd, wordt bij een cliënt uitgevoerd als de revalidatiearts wil weten hoe de cliënt bepaalde bewegingen uitvoert. Deze wordt uitgevoerd in het Looplab van Klimmendaal of op de Grail: Gait Realtime Analysis Interactive Lab. Het Looplab bestaat uit een zogenaamde walk-way van enkele meters met een ingebouwde krachtenplaat. Door middel van een twee- of driedimensionaal camerasysteem is het mogelijk een nauwkeurige analyse te maken van het looppatroon van de cliënt. Op basis hiervan kan gericht advies gegeven worden over behandeling en orthopedische aanpassingen. De Grail is een virtual reality systeem dat bestaat uit loopbanden met krachtenplatform en een 180 graden panoramisch scherm. De Grail bootst levensechte situaties na met gevarieerde uitdagingen die passen bij het behandeldoel van de cliënt.

Hoe ziet de beweeganalyse in het Looplab eruit?

In het Looplab vindt bewegingsregistratie, krachtmeting en spieractiviteitmeting plaats. De bewegingsregistratie helpt analyseren hoe de patiënt beweegt. De krachtmeting meet de krachten die door de gewrichten lopen wanneer de voeten worden neergezet. De spieractiviteitmeting kijkt of de spieren op het juiste moment en op de juiste manier actief zijn en of er goede samenwerking tussen de spieren is. De apparatuur verzamelt gegevens en maakt opnamen van de sessie in het Looplab.

Hoe ziet de beweeganalyse op de Grail eruit?

Op de Grail wordt een levensechte omgeving gesimuleerd door geprojecteerde beelden op het scherm. De loopbanden kunnen afzonderlijk van elkaar bewegen, waardoor bewegingen gesimuleerd kunnen worden die bij de situatie passen. De cliënt voert in de gecreëerde situatie op de Grail opdrachten uit die passen bij het behandeldoel van de cliënt. Het krachtenplatform van de Grail meet elke stap die de cliënt maakt. Tijdens de analyse draagt de cliënt reflecterende bolletjes (markers) op het lichaam. Tien infraroodcamera’s registreren de bewegingen van de cliënt met behulp van de bolletjes. De bewegingen zijn direct terug te zien op het scherm en worden vastgelegd in een 3D-opname. Hierdoor wordt duidelijk welke spieren bij een beweging wel en niet actief zijn en of de gewrichten op de juiste manier belast worden.

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/Sung3WLXiBQ

Wat is het resultaat?

Specialisten analyseren het materiaal dat verzameld is tijdens de beweeganalyse. Op basis hiervan kan een behandeling worden gestart, aangepast of gestaakt. De beweeganalyse kan tussentijds ook inzicht bieden in het effect van de behandeling. De Grail kan tijdens de behandeling ook voor trainingsdoeleinden worden ingezet.

Een voorbeeld

Een patiënt heeft problemen met lopen. Haar revalidatiearts heeft besloten dat er een gangbeeldanalyse moet plaatsvinden om te achterhalen in welke spier(en) en gewricht(en) dit probleem zit en waardoor het veroorzaakt wordt, zodat er een passende oplossing gezocht kan worden voor het probleem. Mevrouw komt bij de bewegingsanalisten op het Looplab of op de Grail, waarbij er een uitgebreid lichamelijk onderzoek en er opnames worden gemaakt. De bewegingsanalisten analyseren na afloop de verkregen data en noteren hun bevindingen in een rapport. Dit rapport wordt met de revalidatiearts besproken, die dit vervolgens bespreekt met de patiënt. Samen komen zij tot een plan van aanpak voor de beste interventie voor het loopprobleem van mevrouw.

ISO 9001 HKZ