Module Arbeidsre-integratie plus

Aan het werk gaan na een (langdurige) periode van grote verandering is meestal geen kwestie van ‘gewoon weer beginnen’. Aan de buitenkant lijkt het soms alsof er niks veranderd is, terwijl er sprake kan zijn van onzichtbare beperkingen. In een re-integratietraject in het 1e spoor onderzoeken we allereerst of terugkeer naar de eigen functie haalbaar is. Indien duurzame re-integratie in de eigen functie niet haalbaar is, kijken we naar een overzicht van taken en functies bij de werkgever die wel passend zijn voor de medewerker. Ook kijken we of er andere aanpassingen nodig zijn.

Doel

Structureel en duurzame re-integratie in de eigen functie of binnen een andere passende functie bij de eigen werkgever, optimaal belastbaar zijn ondanks de soms blijvende aanwezige klachten of beperkingen.

Inhoud

In de module arbeidsre-integratie plus gaat het om een maatwerk traject. Het traject wordt gestart met een intake gesprek waarin besproken wordt hoe het traject eruit gaat zien.

Bouwstenen module:

  • Uitgebreide intake en advies over duur traject;
  • Het opstellen van een trajectplan (situatieschets, trajectdoelen, werkhervattingsplan);
  • Afstemming met de leidinggevende/bedrijfsarts/werkgever of andere betrokkenen;
  • Coachingsgesprekken om de werkhervatting succesvol te laten verlopen;
  • Werkbezoeken;
  • Rapportages: trajectplan, tussentijdse rapportages (3-maandelijks) en eindrapportage.

Voor wie?

Werknemers die (na hun revalidatie) ondersteuning nodig hebben bij het opbouwen van hun werkzaamheden bij hun eigen werkgever. Er kan sprake zijn van NAH, MS, spierziekten, LTH, oncologie, ortho en aanhoudende pijn. Er is sprake van beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare herstelbelemmerende factoren.

Ons aanbod

De huidige situatie wordt in kaart gebracht en er wordt onderzocht wat nodig is om het traject vorm te geven. We halen informatie op bij werknemer, werkgever, arbodienst en een evt. revalidatietraject of arbeidsdiagnostisch onderzoek. Na de intake wordt een trajectplan opgesteld. In dit plan beschrijven we de situatie, trajectdoelen, aanpak van het traject en de duur.

Tijdens het traject coachen en begeleiden we de werknemer bij het verkrijgen van inzicht in kwaliteiten en valkuilen t.a.v. werk. In afstemming met de bedrijfsarts en werkgever adviseren wij over een mogelijk opbouwschema met concrete taken. Stapsgewijs wordt duidelijk waar de werknemer toe in staat is. We helpen bij de toepassing van geleerde vaardigheden en inzichten uit de revalidatie en ondersteunen bij het behalen van voldoening uit werk. Ook richten wij ons op het behouden van een goede balans tussen belasting en belastbaarheid en leren wij werknemers kijken naar mogelijkheden en onmogelijkheden. Tijdens het traject zijn er evaluatiemomenten met de leidinggevende en evt. andere betrokkenen. Er kan door de re-integratiebegeleider worden overlegd met therapeuten van Klimmendaal.

Kosten

Prijs op maat. Het betreft re-integratiedienstverlening die buiten de reikwijdte van de zorgfinanciering valt. De (financiële) verantwoordelijkheid ligt bij de werkgever.

ISO 9001 HKZ