Interdisciplinaire arbeidstraining

De interdisciplinaire arbeidstraining leert een cliënt aan om op cognitief gedragsmatige wijze, invloed van chronische klachten op het dagelijkse functioneren te minimaliseren. Dit moet ervoor zorgen dat de cliënt optimaal belastbaar is en actief blijft of terugkeert naar de huidige functie.

Hoe ziet de interdisciplinaire arbeidstraining eruit?

Het programma vindt in groepsverband plaats en is drieledig. Onder leiding van een bewegingsdeskundige vindt beweging met individuele doelstellingen plaats. De opbouw van fysieke belastbaarheid om tot vrij en onbevangen bewegen te komen omvat cardio- en krachttraining, aspecifieke reconditionering en vindt plaats op basis van de methodieken graded exposure en graded activity. Graded exposure is de geleidelijke blootstelling aan activiteiten waarvoor de cliënt na verloop van tijd angst of spanning heeft opgebouwd. Graded activity is de geleidelijke opbouw van activiteiten, vergelijkbaar met methodiek uit de topsport.

In de interdisciplinaire arbeidstraining krijgt de cliënt inzicht in de eigen problematiek en leert hiervoor verantwoordelijkheid nemen. De cliënt gaat ook aan de slag met complete en specifieke reconditionering, gedragsverandering en terugvalpreventie. Ook ontspanningstraining en pijneducatie maken deel uit van het programma. In eerste instantie wordt dit vormgegeven in groepslessen onder leiding van een psycholoog. Deze leiden mogelijk tot individuele psychologische begeleiding. Zintens biedt de cliënt ook individuele begeleiding bij re-integratie in de vorm van een werkhervattingsplan en een werkplekbezoek.

De training duurt 15 weken en neemt gemiddeld twee dagdelen per week in beslag. Het programma begint intensief, maar wordt geleidelijk afgebouwd.

Wat is het resultaat?

Na afloop van het programma is de cliënt weer optimaal belastbaar. Tijdens de training wordt vormgegeven hoe de re-integratie eruitziet. De voortgang van het programma wordt in schriftelijke rapportage bijgehouden die halverwege en bij voltooiing van het programma wordt gedeeld.

Voorwaarden

Voor deelname aan de interdisciplinaire arbeidstraining dient de cliënt te hebben deelgenomen aan de Multi Disciplinaire Intake, waarna het advies volgde om het programma te volgen. De cliënt dient voldoende gemotiveerd te zijn voor de fysieke training en de psychomentale begeleiding. Als er sprake is van eigen werk, kan de training pas starten na akkoord van de werkgever op verzuim tijdens de training en de re-integratiemodule. Als er geen sprake is van eigen werk, is het belangrijk dat er ergens anders werk opgebouwd kan worden. De cliënt tekent bij aanvang van de training een behandelovereenkomst.

Een voorbeeld

Een verpleegkundige verzuimt vanwege lage rugklachten. Ze heeft hier al vaker last van gehad en verliest langzamerhand het vertrouwen dat dit weer goed komt. Er is geen medische diagnose gesteld. In gesprek met haar hoort u dat ze steeds minder actief is en bang is dat het zo zal blijven. U verwijst haar voor een Multi Disciplinaire Intake naar Zintens waarna het advies wordt gegeven de interdisciplinaire arbeidstraining te volgen. Hierin komt ze stap voor stap tot een beter inzicht in haar functioneren. Ze bouwt geleidelijk haar belastbaarheid weer op en gaat tijdens de training aan het werk. Na afloop van de training is ze weer met vertrouwen en plezier aan het werk.

ISO 9001 HKZ