Module Arbeidsre-integratie

Aan het werk gaan na een periode van grote verandering is meestal geen kwestie van ‘gewoon weer beginnen’. Er kan hulp nodig zijn bij het verantwoord opbouwen van werkzaamheden die haalbaar en passend zijn bij de nieuwe situatie. Met deze module ondersteunen we de cliënt hierbij.

Doel

Structureel en duurzaam terugkeren naar, dan wel actief blijven in de eigen functie (1e spoor). Na afloop van de module weer optimaal belastbaar zijn, ondanks de soms blijvende aanwezigheid van klachten.

Inhoud

Bouwstenen module:

  • Het opstellen van een werkhervattingsplan;
  • Afstemming met de leidinggevende/bedrijfsarts;
  • Coachingsgesprekken om de werkhervatting succesvol te laten verlopen;
  • Werkbezoeken.

Het traject is gebaseerd op graded activity en sluit goed aan bij wat mensen tijdens de revalidatie hebben geleerd. Overleg tussen de re-integratiebegeleider en behandelaren van Klimmendaal is mogelijk.

Voor wie?

Werknemers die (na hun revalidatie) ondersteuning nodig hebben bij het opbouwen van hun werkzaamheden bij hun werkgever. Er kan sprake zijn van LTH, oncologie, ortho of aanhoudende pijn waarbij sprake is van beïnvloedbare herstelbelemmerende factoren. Er is zicht om op relatief korte termijn terug te keren in eigen werk.

Ons aanbod

  • 4-5 coachingsgesprekken
  • 1-2 Werkbezoeken
  • 2x terugkoppeling door rapportages (tussenrapportage en eindrapportage)
  • Duur: 3 tot 6 maanden

Kosten

€ 2705,- (inclusief reiskosten binnen een straal van 30 km). Het betreft re-integratiedienstverlening die buiten de reikwijdte van de zorgfinanciering valt. De (financiële) verantwoordelijkheid ligt bij de werkgever.

ISO 9001 HKZ