Tekstgrootte: Voorkeuren

08-08-2017Samenwerking Zintens en de politie

Samenwerking Zintens en de politie

Sinds kort is de afdeling Zintens van Klimmendaal een samenwerking gestart met de landelijke politie middels Fysiopol. Dit is een samenwerkingsverband tussen gespecialiseerde interventiebedrijven, Arbodiensten, Politie Zorg Polis en eenheden van de Nationale Politie. Zintens is hier nu aan toegevoegd. Het doel van Fysiopol is de re-integratie van politiemedewerkers met klachten te bevorderen én om klachten te voorkomen. Dit is erg belangrijk voor politiemedewerkers, want door de aard van hun werk is door de piekbelasting (rennen, sprinten en tillen) de aanslag op het lichaam groot.

Zintens heeft inmiddels met succes kennisgemaakt met de zorgregisseur van de politie. Medewerkers met vragen over werk, worden voortaan via de regisseur naar Zintens doorverwezen. Denk hierbij aan medewerkers die verzuimen door fysieke klachten, als: rugklachten, knieklachten of herstel na een ongeval of letsel. Eva Alink, teammanager Zintens: ‘Het is mooi dat de medewerkers van de politie nu gebruik kunnen maken van onze dienstverlening en we daarmee een bijdrage kunnen leveren aan de vitaliteit van deze organisatie. Zintens slaat de brug tussen gezondheid en arbeid en zorgt ervoor dat we door middel van vroege interventie bij verzuim, snel de problematiek boven water krijgen en vervolgens medewerker en organisatie weer perspectief kunnen bieden.‘

Zintens
Zintens is onderdeel van Klimmendaal Revalidatiespecialisten en begeleidt sinds 1996 mensen op weg naar werk, herstel en beweging. Ons team slaat de brug van gezondheidszorg naar werk. Dit doen we door duidelijkheid te bieden over de belastbaarheid van onze cliënten of door die belastbaarheid zo te verbeteren dat werk weer mogelijk is. Wij zetten graag onze programma's in op het gebied van arbeid via diagnostiek, training en advies en dragen zo bij aan een snellere re-integratie van de medewerker in arbeid. Dit kan zijn in zijn/haar eigen arbeid of in ander passende arbeid. Daarmee komen we voor onze cliënt, zijn verwijzer en/of werkgever tot een zo passend mogelijke oplossing. Kijk voor meer informatie op: www.zintens.nl.

uitgelicht_4

Zintens

Zintens is onderdeel van Klimmendaal Revalidatiespecialisten en begeleidt sinds 1996 mensen op weg naar werk, herstel en beweging. Ons team slaat de brug van gezondheidszorg naar werk. Dit doen we door duidelijkheid te bieden over de belastbaarheid van onze cliënten of door die belastbaarheid zo te verbeteren dat werk weer mogelijk is. Wij zetten graag onze behandelprogramma's in op het gebied van arbeid via diagnostiek, training en re-integratie. Daarmee komen we voor onze cliënt, zijn verwijzer en/of werkgever tot een zo passend mogelijke oplossing.

Algemene adresgegevens

Bezoekadres:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 62 59
Fax (026) 352 63 99

Postadres:
Postbus 9044
6800 GG Arnhem

Klimmendaal