Tekstgrootte: Voorkeuren

18-06-2015Optimale arbeidsrevalidatie door kennisdeling

Optimale arbeidsrevalidatie door kennisdeling

Arbeidsrevalidatie kan niet zonder arbeidsdeskundige kennis. Arbeidsdeskundigen hebben op hun beurt geen toegevoegde waarde zonder inzicht in de revalidatiepraktijk. Om die reden gaan vanaf nu afdeling Zintens van RMC Groot Klimmendaal en IVA Opleiding en Training intensief samenwerken. IVA gaat de arbeidsadviseurs van Zintens trainen. De studenten van IVA gaan gerichte stages volgen bij Zintens.

Revalidatie Medisch Centrum Groot Klimmendaal beschikt sinds 1996 over een afdeling arbeidsrevalidatie die vanaf 2008 de naam Zintens draagt. Deze afdeling heeft ruim twintig medewerkers met specifieke kennis op het gebied van arbeidsdiagnostiek, arbeidstraining en arbeidsreïntegratie. Zintens wil de kennis en expertise die het heeft actueel houden, aanvullen en op een hoger plan brengen met de kennis van IVA opleiding en training als ondernemend opleidingsinstituut.

Trainingen op locatie
Zintens heeft gekozen voor nauwe samenwerking met IVA opleiding en training. Opleiders van IVA opleiding en training gaan op locatie maatwerk trainingen verzorgen op het gebied van sociale zekerheidswetgeving voor de arbeidsadviseurs  en overige medewerkers van Zintens. De trainingen worden op maat gemaakt door IVA. Dit gebeurt op basis van het werkgebied, de ontwikkelingen in de markt en de behoefte van het Zintens-personeel.

Gerichte stages vroege interventie en niet-aangeboren hersenletsel
IVA verzorgt de opleiding en (bij)scholing van arbeidsdeskundigen. Praktijkstages zijn een vast onderdeel van de opleidingen. Als onderdeel van de samenwerking gaat Zintens arbeidsdeskundigen in opleiding stages aanbieden die zich richten op de relatie tussen arbeidsbelastbaarheid en enerzijds functionele klachten (SOLK) en anderzijds structurele klachtenbeelden (o.a. niet-aangeboren hersenletsel). Hierdoor kunnen arbeidsdeskundigen in opleiding hun theoretische kennis toetsen aan de praktijkervaringen van het revalidatiecentrum.

Veranderingen sociale zekerheid
Marloes Barendrecht, arbeidsadviseur bij Zintens, heeft hoge verwachtingen van de samenwerking. ‘Met de veranderingen in de sociale zekerheid en de komst van de participatiemaatschappij is het steeds belangrijker om zo vroeg mogelijk met arbeidsrevalidatie te beginnen. We moeten werk zo snel als mogelijk is meenemen in de behandeling. Dat kan niet zonder gedegen arbeidsdeskundige kennis.’ Volgens Henk van Ringen, directeur IVA opleiding en training, verbindt de samenwerking het beste van twee werelden: ‘We verbeteren de opleidingen én we kunnen op basis van praktijkervaringen nog gerichter zorgen voor optimale arbeidsrevalidatie.’

uitgelicht_4

Zintens

Zintens is onderdeel van Klimmendaal Revalidatiespecialisten en begeleidt sinds 1996 mensen op weg naar werk, herstel en beweging. Ons team slaat de brug van gezondheidszorg naar werk. Dit doen we door duidelijkheid te bieden over de belastbaarheid van onze cliënten of door die belastbaarheid zo te verbeteren dat werk weer mogelijk is. Wij zetten graag onze behandelprogramma's in op het gebied van arbeid via diagnostiek, training en re-integratie. Daarmee komen we voor onze cliënt, zijn verwijzer en/of werkgever tot een zo passend mogelijke oplossing.

Algemene adresgegevens

Bezoekadres:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 62 59
Fax (026) 352 63 99

Postadres:
Postbus 9044
6800 GG Arnhem

Klimmendaal