Tekstgrootte: Voorkeuren

01-02-2016Start onderzoek internetbehandeling patiënten met NAH en vermoeidheid

Klimmendaal is gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden van internetbehandeling voor patiënten met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en vermoeidheidsklachten in samenwerking met de Universiteit Leiden en de Radboud Universiteit Nijmegen. De patiënten en behandelaren die deelnemen aan dit onderzoek zijn afkomstig van Klimmendaal en de promotor van het onderzoek is Luciano Fasotti, hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan de RUN en klinisch neuropsycholoog binnen de organisatie.

Yvonne Maas, researcher  van de Universiteit Leiden en uitvoerder van dit onderzoek vertelt enthousiast over het onderzoek: “Voor patiënten met NAH en ernstige vermoeidheidsklachten is het vaak zeer intensief en belastend om voor alle behandelingen op en neer te moeten reizen. Daarom hebben we gezocht naar een manier om  een kwalitatief hoogwaardige behandeling te  geven met minder reistijd voor de patiënt. Hierdoor kwamen we al snel op het internet uit. Het is de bedoeling dat de huidige face to face behandelingen worden gecombineerd met een aantal internetbehandelingen. Hoeveel van de behandelingen binnen het complete traject via internet gebeuren, wordt nog onderzocht.”

De voordelen van internetbehandeling
De patiënt hoeft tijdens het behandeltraject in deze onderzoeksfase in totaal minder vaak op en neer te reizen voor zijn behandelingen. Dit staat niet alleen garant voor een betere omgang  met vermoeidheid, maar werkt ook kostenbesparend. De digitale hebben dus een direct effect op de portemonnee van de patiënt.

Yvonne Maas voegt toe: ‘Op dit moment onderzoeken we een behandelcyclus van twaalf sessies die bestaat uit vier face to face behandelingen en acht online behandelingen via  internet. Tijdens deze onderzoeksfase krijgen patiënten ook huiswerkopdrachten mee. Dit zijn opdrachten die ze eerst oefenen tijdens de face to face behandeling. De opdrachten zijn zowel mentale als  lichamelijke activiteiten, zoals het maken van een dagplanning of een lange wandeling. Zo kan de patiënt geleidelijk inzicht verwerven  in het verband tussen zijn  activiteiten en de vermoeidheid.’

Het onderzoek wordt onder andere uitgevoerd via een focusgroep. Binnen die  groep worden  mensen gevraagd naar hun percepties, ideeën en meningen over de internetbehandeling.

Wat levert het onderzoek naar internetbehandeling op?
De onderzoekers hopen met dit onderzoek naar internetbehandeling een nieuwe vorm van behandelen te introduceren  die als prettig wordt ervaren door patiënten met NAH en vermoeidheidsklachten. De nieuwe behandelvorm zal op termijn na evaluatie binnen Klimmendaal worden toegepast.

Het onderzoek is gesubsidieerd door het Revalidatiefonds en het Johanna Kinderfonds.

uitgelicht_4

Zintens

Zintens is onderdeel van Klimmendaal Revalidatiespecialisten en begeleidt sinds 1996 mensen op weg naar werk, herstel en beweging. Ons team slaat de brug van gezondheidszorg naar werk. Dit doen we door duidelijkheid te bieden over de belastbaarheid van onze cliënten of door die belastbaarheid zo te verbeteren dat werk weer mogelijk is. Wij zetten graag onze behandelprogramma's in op het gebied van arbeid via diagnostiek, training en re-integratie. Daarmee komen we voor onze cliënt, zijn verwijzer en/of werkgever tot een zo passend mogelijke oplossing.

Algemene adresgegevens

Bezoekadres:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 62 59
Fax (026) 352 63 99

Postadres:
Postbus 9044
6800 GG Arnhem

Klimmendaal