Tekstgrootte: Voorkeuren

21-02-2022Nieuw bij Zintens: Module Arbeidsre-integratie

Link: https://interface-communicatie-2.foleon.com/klimmendaal/jubileummagazine-zintens-25-jaar/start-arbeidsrevalidatie/

In 2021 ontstond er bij patiënten van Zintens behoefte aan coaching bij de eerste stappen in de re-integratie of wanneer de re-integratie stagneerde. Vanuit deze behoefte is er gestart met de pilot ‘coachingsmodule arbeid’. Deze pilot richtte zich op mensen met LTSH, chronische pijn of kanker. 

De ontwikkelde module is geschikt voor patiënten die hebben gerevalideerd bij Klimmendaal en kortdurende ondersteuning nodig hebben bij het opbouwen van hun werkzaamheden bij hun eigen werkgever. Ook is deze module geschikt voor cliënten die reeds een programma bij Arbeidsrevalidatie hebben doorlopen, maar na afronding van de werkgeversmodule nog meer begeleiding nodig hebben of zijn vastgelopen in hun re-integratie.

Inmiddels is de pilot succesvol afgerond. De module wordt een vast onderdeel van het aanbod van Zintens onder de naam ‘Module Arbeidsre-integratie’. Dit aanbod biedt de behandelteams binnen Klimmendaal de mogelijkheid om aan alle patiënten, waar nodig, passende aandacht te besteden aan arbeid gedurende of na hun behandeltraject. Kortom: een waardevolle aanvulling op het huidige behandelaanbod van Zintens.

uitgelicht_4

Zintens

Zintens is onderdeel van Klimmendaal Revalidatiespecialisten en begeleidt sinds 1996 mensen op weg naar werk, herstel en beweging. Ons team slaat de brug van gezondheidszorg naar werk. Dit doen we door duidelijkheid te bieden over de belastbaarheid van onze cliënten of door die belastbaarheid zo te verbeteren dat werk weer mogelijk is. Wij zetten graag onze behandelprogramma's in op het gebied van arbeid via diagnostiek, training en re-integratie. Daarmee komen we voor onze cliënt, zijn verwijzer en/of werkgever tot een zo passend mogelijke oplossing.

Algemene adresgegevens

Bezoekadres:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 62 59
Fax (026) 352 63 99

Postadres:
Postbus 9044
6800 GG Arnhem

Klimmendaal