Tekstgrootte: Voorkeuren

18-06-2015Klinisch arbeidsgeneeskundige expertise

Klinisch arbeidsgeneeskundige expertise

Regelmatig krijgt afdeling Zintens van RMC Groot Klimmendaal vragen van verwijzers over complexe verzuimdossiers waar betrokkenen een uitweg in zoeken. Vaak is het dan zinvol om eerst terug te gaan naar de basis van het verzuim: komen tot gefundeerd oordeel over de medische grond waarop dit verzuim is gebaseerd. Hiervoor heeft Zintens een speciaal product, uitgevoerd door een klinisch arbeidsgeneeskundige.

Meer informatie leest u op deze pagina.

uitgelicht_4

Zintens

Zintens is onderdeel van Klimmendaal Revalidatiespecialisten en begeleidt sinds 1996 mensen op weg naar werk, herstel en beweging. Ons team slaat de brug van gezondheidszorg naar werk. Dit doen we door duidelijkheid te bieden over de belastbaarheid van onze cliënten of door die belastbaarheid zo te verbeteren dat werk weer mogelijk is. Wij zetten graag onze behandelprogramma's in op het gebied van arbeid via diagnostiek, training en re-integratie. Daarmee komen we voor onze cliënt, zijn verwijzer en/of werkgever tot een zo passend mogelijke oplossing.

Algemene adresgegevens

Bezoekadres:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 62 59
Fax (026) 352 63 99

Postadres:
Postbus 9044
6800 GG Arnhem

Klimmendaal