Tekstgrootte: Voorkeuren

29-08-2014InterCollegiale Toetsing voor Bedrijfsartsen

Vanaf oktober 2014 biedt Zintens verwijzende bedrijfsartsen en verzekeringsartsen de mogelijkheid om deel te nemen aan InterCollegiale Toetsing op meerdere momenten in het jaar.

Zintens is de afdeling arbeidsrevalidatie van Revalidatie Medisch Centrum Groot Klimmendaal in Arnhem. Bij chronische of langdurige medische problematiek bedienen revalidatieartsen en bedrijfs- en verzekeringsartsen vaak eenzelfde populatie. In de revalidatie is steeds meer aandacht voor participatie van de cliënt in de samenleving. Re-integratie in werk is daar onderdeel van. Dit komt ook in steeds meer multidisciplinaire richtlijnen tot uiting: Niet Aangeboren Hersenletsel en Arbeid, Oncologische Revalidatie, SOLK.

Zintens stelt zich ten doel om de revalidatiegeneeskunde en de sociale geneeskunde dichter bij elkaar te brengen en ziet de InterCollegionale Toetsing voor bedrijfs- en verzekeringsartsen als een middel daartoe. Zintens is er van overtuigd dat kennisname van elkaars werkveld, ideeën en mogelijkheden het functioneren van individuele artsen kan verbeteren.

Er staan inmiddels twee bijeenkomsten InterCollegiale Toetsing gepland: op 3 oktober en op 28 november 2014. Beiden zijn van 13.30 tot 16.30 uur. U kunt zich nu aanmelden per e-mail voor de bijeenkomst van uw keuze via zintens@grootklimmendaal.nl.
 
De InterCollegiale Toetsing bij Zintens voldoet aan de criteria zoals vastgelegd in het beleidskader intercollegiale toetsing sociale geneeskunde, beleidsregels in werking getreden op 1 januari 2013.

InterCollegiale Toetsing bij Zintens, onderdeel van RMC Groot Klimmendaal:

  • Minimaal 4 deelnemende sociaal geneeskundigen, maximaal 12 deelnemers in totaal.
  • Multidisciplinaire opzet. Deelname van andere disciplines (maximaal 25% van het aantal deelnemers) is mogelijk: gezondheidspsycholoog, neuropsycholoog, arbeidsadviseur, revalidatiearts.
  • Casuïstiek, bij voorkeur gemeenschappelijke casuïstiek.
  • Richtlijnen of andere inhoudelijke onderwerpen.
  • De eerste bijeenkomst is gepland op 3 oktober en de twee bijeenkomst op 28 november. Tijdstip is in beide gevallen van 13.30 tot 16.30 uur. Daarna organiseert Zintens iedere eerste vrijdag van de even maanden de bijeenkomst van 13.30 tot 16.30 uur. (Tip: het restaurant van RMC Groot Klimmendaal is op vrijdag geopend van 11.30 tot 14.00 uur).

Wat kunt u van Zintens verwachten?

  • Indien gewenst en realiseerbaar wordt de expertise van RMC Groot Klimmendaal betrokken bij de inhoudelijke problematiek die in het ICT aan de orde komt.
  • U ontvangt na afloop van het ICT van ons een pdf bestand met daarin de getekende presentielijst en een inhoudelijk verslag van de bijeenkomst. Dit pdf bestand kunt u zelf uploaden in GAIA om uw accreditatiepunten bij te houden.
  • U ontvangt jaarlijks een pdf bestand met een ondertekend jaaroverzicht.

Wat verwacht Zintens van U?

  • Een tijdige aanmelding (of afmelding) per e-mail via zintens@grootklimmendaal.nl.
  • Een betrokken en actieve deelname met respect voor andere dan uw eigen gezichtspunten.

 

uitgelicht_4

Zintens

Zintens is onderdeel van Klimmendaal Revalidatiespecialisten en begeleidt sinds 1996 mensen op weg naar werk, herstel en beweging. Ons team slaat de brug van gezondheidszorg naar werk. Dit doen we door duidelijkheid te bieden over de belastbaarheid van onze cliënten of door die belastbaarheid zo te verbeteren dat werk weer mogelijk is. Wij zetten graag onze behandelprogramma's in op het gebied van arbeid via diagnostiek, training en re-integratie. Daarmee komen we voor onze cliënt, zijn verwijzer en/of werkgever tot een zo passend mogelijke oplossing.

Algemene adresgegevens

Bezoekadres:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 62 59
Fax (026) 352 63 99

Postadres:
Postbus 9044
6800 GG Arnhem

Klimmendaal