Tekstgrootte: Voorkeuren

23-12-2020GZ-Psycholoog Maartje de Werd over het NPO

Zintens verricht in het kader van arbeidsgerelateerde dienstverlening neuropsychologische onderzoeken (NPO). Wat is een NPO precies? Wat kun je ermee en hoe gaat dat dan in zijn werk? GZ-psycholoog Maartje de Werd legt het uit.

Wat is een NPO?
“Tijdens een neuropsychologisch onderzoek kijken we naar de gevolgen van een hersenbeschadiging of hersenaandoening voor het dagelijks leven, zowel privé als op het werk. Met gevalideerde tests en vragenlijsten meten we onder andere aandacht, geheugen, werktempo en planning. Zo brengen we het cognitief functioneren in kaart.”

Wanneer kan een NPO worden ingezet?
“Vaak komen mensen bij ons als ze, bijvoorbeeld na hersenletsel als gevolg van een ongeluk of aandoening, uitvallen op hun werk. Ze komen dan in eerste instantie bij de bedrijfsarts. Die wil graag weten of er aantoonbare cognitieve stoornissen zijn, welke beperkingen dit geeft in het functioneren van iemand en of deze passend zijn als het gevolg van de hersenbeschadiging en wat de adviezen voor een verder traject hierin zijn. . Maar ook voor medewerkers met cognitieve klachten waarbij de oorzaak niet bekend is kan een NPO zinvol zijn.”

Hoe gaat een NPO in zijn werk?
“Een NPO begint met een gesprek met mij, de psycholoog. We bespreken de aanleiding voor de klachten, en kijken waar iemand tegenaan loopt op zijn werk en ook privé. Ook kijken we naar de oude situatie, naar wat er veranderd is en wat iemand al gedaan heeft en hoe iemand ermee omgaat.  Die informatie leg ik naast het medisch dossier, onder andere om te kijken of de klachten passen bij het letsel.”

Een NPO is dus niet een standaard traject?
 “Nee, ik maak per persoon een onderzoek op maat, door per relevant cognitief domein (geheugen, aandacht, taal, executieve functie, informatieverwerkingssnelheid,  waarnemingsgeheugen) meerdere testen af te nemen. Per domein zijn er veel verschillende testen beschikbaar, ik kijk dus per persoon wat ik precies wil weten en kies daarbij passende testen. De testen worden afgenomen door een psychodiagnostisch medewerker die tegelijk ook het gedrag tijdens de testen  observeert. Het gesprek en de testen samen nemen ongeveer twee dagdelen in beslag. Daarna ga ik de uitslagen van de testen en de observaties interpreteren en maak ik op basis daarvan een advies op maat in de vorm van een verslag. Dat verslag gaat naar de patiënt, en na diens goedkeuring naar de verwijzer.”

Wat weet je na een NPO?
“Een NPO is een objectief onderzoek, ik stel dus geen diagnose. Het onderzoek levert een beeld van iemands cognitief functioneren op. Ik kijk waar iemand anders scoort dan de norm. Daarmee kan ik zien of er sprake is van beperkingen of een stoornis. Dat geeft aanwijzingen voor eventuele behandelmogelijkheden op maat en biedt een basis voor verder onderzoek of therapie."

Om te kijken of en hoe iemand zijn werk weer kan oppakken kan bijvoorbeeld aanvullend een Arbeidsdiagnostisch onderzoek (ADIO) worden gedaan. Daarin wordt in een werksetting gekeken hoe de cognitieve beperkingen een belemmering zijn in het functioneren op het werk.

Wat vind je zo leuk aan je werk?
"Het is elke keer opnieuw een puzzel: ik breng alle stukjes informatie samen en probeer mensen echt mee te nemen. Bijvoorbeeld door uit te leggen hoe aandacht en geheugen nou eigenlijk werken, en hoe het komt dat ze de ene keer tegen bepaalde problemen aanlopen en de andere keer niet. Ik help cliënten om beter te begrijpen wat er aan de hand is, en dat geeft me veel voldoening."

uitgelicht_4

Zintens

Zintens is onderdeel van Klimmendaal Revalidatiespecialisten en begeleidt sinds 1996 mensen op weg naar werk, herstel en beweging. Ons team slaat de brug van gezondheidszorg naar werk. Dit doen we door duidelijkheid te bieden over de belastbaarheid van onze cliënten of door die belastbaarheid zo te verbeteren dat werk weer mogelijk is. Wij zetten graag onze behandelprogramma's in op het gebied van arbeid via diagnostiek, training en re-integratie. Daarmee komen we voor onze cliënt, zijn verwijzer en/of werkgever tot een zo passend mogelijke oplossing.

Algemene adresgegevens

Bezoekadres:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 62 59
Fax (026) 352 63 99

Postadres:
Postbus 9044
6800 GG Arnhem

Klimmendaal