Tekstgrootte: Voorkeuren

16-05-2018Folder over Arbeidsdiagnostisch onderzoek

Nieuwe folder over arbeidsonderzoek

Wat gebeurt er als u niet meer kunt werken? Voor veel mensen vormt werk een belangrijk onderdeel van hun leven. Als u door een ziekte of ongeval uw werk niet meer kunt doen, heeft dat veel impact.

De afdeling Zintens van Klimmendaal biedt ondersteuning in het proces naar arbeidsre-integratie. Vaak begint dit met een arbeidsdiagnostisch onderzoek, waarin onderzocht wordt wat uw huidige mogelijkheden en beperkingen zijn op het gebied van werk.

Als u werk heeft, krijgt u heldere adviezen over de mogelijkheden voor het hervatten van uw werk. Als u geen werk heeft of duidelijk is dat u uw huidige werk niet meer kunt uitvoeren, wordt in het onderzoek aandacht besteed aan een oriëntatie op geschikte beroepen en eventuele opleidingen.

Lees alles over dit onderzoek in de nieuwe folder Arbeidsdiagnostisch onderzoek.

uitgelicht_4

Zintens

Zintens is onderdeel van Klimmendaal Revalidatiespecialisten en begeleidt sinds 1996 mensen op weg naar werk, herstel en beweging. Ons team slaat de brug van gezondheidszorg naar werk. Dit doen we door duidelijkheid te bieden over de belastbaarheid van onze cliënten of door die belastbaarheid zo te verbeteren dat werk weer mogelijk is. Wij zetten graag onze behandelprogramma's in op het gebied van arbeid via diagnostiek, training en re-integratie. Daarmee komen we voor onze cliënt, zijn verwijzer en/of werkgever tot een zo passend mogelijke oplossing.

Algemene adresgegevens

Bezoekadres:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 62 59
Fax (026) 352 63 99

Postadres:
Postbus 9044
6800 GG Arnhem

Klimmendaal