Tekstgrootte: Voorkeuren

30-03-2015Cliëntvertrouwenspersoon aan het woord

Cliëntvertrouwenspersoon aan het woord

Tijdens uw behandeling bij Zintens kan het voorkomen dat u vragen heeft over de gang van zaken. Met uw vragen kunt u altijd terecht bij de verschillende medewerkers van Zintens en/of van RMC Groot Klimmendaal. Als u geen bevredigend antwoord op uw vragen krijgt en u een gevoel van onvrede of zelfs ongenoegen overhoudt, kunt u dit bespreekbaar maken met de medewerkers die betrokken zijn bij de behandeling.

Er kunnen echter omstandigheden zijn waardoor u uw probleem niet met uw behandelaar of behandelteam kunt bespreken of oplossen.

Cliëntvertrouwenspersoon Marieke Ubbink
U kunt in dat geval onze cliëntvertrouwenspersoon Marieke Ubbink raadplegen over hoe u de vraag of het probleem in uw geval het beste kunt aanpakken. Onze cliëntvertrouwenspersoon is van het Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR) en is daarmee onafhankelijk.

Hoe gaat het in zijn werk?
Cliëntvertrouwenspersoon Marieke Ubbink aan het woord: “Als cliënten van RMC Groot Klimmendaal contact met mij opnemen, probeer ik als eerste een indruk te krijgen van wat er speelt. De cliënt en ik kijken vervolgens wat er precies aan de hand is en bij welke oplossing de cliënt zich het prettigst voelt. Soms is een luisterend oor voldoende en is het probleem van de cliënt al opgelost tijdens dit eerste contact.

In andere gevallen bespreek ik met de cliënt de mogelijkheden om met de betrokkenen in gesprek te gaan. Dit gesprek vindt dan plaats in overleg met of zonder mijn bijzijn. Mensen zijn afhankelijk van de zorg en dan kan het prettig zijn als een onafhankelijk persoon met je meekijkt. En als geheugenproblemen een rol spelen, dan ben ik het geheugen voor de cliënt. Ik maak meestal een verslag van het gesprek waarin de afspraken staan voor alle partijen. Dat is voor iedereen prettig.

Voorbeelden
Zaken die tijdens zo’n gesprek aan de orde kunnen komen, zijn bijvoorbeeld de bejegening ten aanzien van de cliënt of de toepassing en uitleg van protocollen. Om een voorbeeld te geven: zo kan het vanuit de professionals overduidelijk zijn dat een cliënt een nieuwe fase van zijn behandeling ingaat. Maar de cliënt zelf begrijpt de overgang nog niet helemaal. En geeft dat ook niet tijdig aan. Dan ontstaat er hinderlijke miscommunicatie. Het is niet iedereen gegeven om direct om uitleg te vragen of de juiste vragen te stellen. En daarom kan ik in zulke gevallen een helpende hand bieden. Daarnaast heb ik als cliëntvertrouwenspersoon een signaleringsfunctie voor zaken die structureel beter kunnen.

U en RMC Groot Klimmendaal hebben hetzelfde doel: een succesvolle revalidatie. Met uw feedback kunnen we de dienstverlening binnen de organisatie nog beter maken. Daarom wil ik graag cliënten uitnodigen om van hun hart geen moordkuil te maken. Zoek de persoon op aan wie u wat kwijt wilt en zeg eenvoudigweg wat u wilt (weten). Als ik u daarbij kan helpen, dan ben ik u graag van dienst.

Hoe kunt u met mij in contact komen?
Heeft u als cliënt van RMC Groot Klimmendaal een probleem of vraag? Bent u ergens ontevreden over en komt u er met uw behandelteam niet uit? Dan kunt u mij bereiken via het mailadres m.ubbink@hetlsr.nl of telefoonnummer 06-19 46 23 52. Mijn gegevens vindt u ook op de website van RMC Groot Klimmendaal en op de flyers in de folderrekken en in de mappen op de klinische kamers. Ik luister naar u en kan u ondersteunen bij het bedenken van een oplossing. Wat u vertelt, blijft vertrouwelijk.”

Zintens is onderdeel van Revalidatie Medisch Centrum (RMC) Groot Klimmendaal.

uitgelicht_4

Zintens

Zintens is onderdeel van Klimmendaal Revalidatiespecialisten en begeleidt sinds 1996 mensen op weg naar werk, herstel en beweging. Ons team slaat de brug van gezondheidszorg naar werk. Dit doen we door duidelijkheid te bieden over de belastbaarheid van onze cliënten of door die belastbaarheid zo te verbeteren dat werk weer mogelijk is. Wij zetten graag onze behandelprogramma's in op het gebied van arbeid via diagnostiek, training en re-integratie. Daarmee komen we voor onze cliënt, zijn verwijzer en/of werkgever tot een zo passend mogelijke oplossing.

Algemene adresgegevens

Bezoekadres:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 62 59
Fax (026) 352 63 99

Postadres:
Postbus 9044
6800 GG Arnhem

Klimmendaal