Tekstgrootte: Voorkeuren

11-11-2020Arbeid als onderdeel van oncologisch revalidatieprogramma Klimmendaal en Rijnstate

Afbeelding: Marieke Kool
Marieke Kool, revalidatiearts

Klimmendaal Revalidatiespecialisten heeft verspreid over Oost-Nederland diverse behandellocaties voor revalidatie, waaronder bij Rijnstate. Een groot voordeel van zo’n locatie in het ziekenhuis is dat een revalidatiearts al vroeg in de behandeling betrokken kan worden. Een mooi voorbeeld van deze samenwerking is de Medisch Specialistische Revalidatie bij Oncologie, oftewel MSRO. In 2018 is revalidatiearts Marieke Kool gestart met dit multidisciplinair behandelprogramma voor revalidatie tijdens of na kanker. Maar wat is het belang van arbeid in dit multidisciplinaire programma?

Waarom een revalidatieprogramma?

Medisch specialistische revalidatie is bedoeld voor patiënten die problemen hebben op meerdere gebieden die onderling met elkaar samenhangen. Het gaat om complexe problematiek waar een patiënt niet met één behandelaar uit kan komen. Kool: “Vaak zijn patiënten bang dat de kanker terugkomt. Ook ervaren ze langdurige en beperkende vermoeidheid en concentratieverlies. Soms zijn mensen prikkelbaar, of somber. Daarnaast zijn er vaak fysieke klachten zoals polyneuropathie, huidproblemen, stijfheid of oedeem. Sommige patiënten hebben moeite met een andere rol binnen hun gezin of ervaren problemen op hun werk. Belangrijke doelen van revalidatie zijn om mensen de regie over hun leven terug te geven, ze te leren welke factoren van invloed zijn op hun klachten en hoe ze daarmee kunnen omgaan. Een multidisciplinaire aanpak is hierbij belangrijk.”

Het revalidatieprogramma is op maat gemaakt en duurt 18 weken. Een revalidatiearts, psycholoog, maatschappelijk werker, ergotherapeut, fysiotherapeut, bewegingsagoog, diëtist en een re-integratiebegeleider starten tegelijk met het programma. Zij kijken allemaal vanuit hun eigen expertise naar het kernprobleem van de patiënt en de gemeenschappelijke behandeldoelen. Iedere behandelaar heeft uiteraard zijn eigen subdoelen, maar het behandelteam als geheel heeft een hoofddoel: kwaliteit van leven verhogen voor de patiënt. De vragenlijsten MVI (vermoeidheid) en EORTC-QLQ30 (kwaliteit van leven) laten een klinisch relevante verbetering zien bij de meerderheid van de deelnemers.

De rol van arbeid

Net als in andere revalidatiebehandelingen die Klimmendaal biedt, is ook in het MSRO programma ‘arbeid’ opgenomen als onderdeel de multidisciplinaire behandeling. Zintens Arbeid en Gezondheid is onderdeel van Klimmendaal en biedt binnen het MSRO programma de arbeidsgerelateerde zorg. Reintegratiebegeleider Lieke Snijder vertelt: “Werk is voor veel mensen een heel belangrijk deel uit hun leven. Het zorgt voor zingeving, een gevoel nuttig te zijn en ergens bij te horen. Daarnaast zorgt werk voor sociale contacten en niet te vergeten inkomen. Wanneer mensen uitvallen in hun werk, bijvoorbeeld door kanker, hebben zij vaak veel vragen. Wet- en regelgeving is complex en naast de zorgen die mensen hebben over hun gezondheid, hebben zij ook vragen over reintegratie, het contact met de bedrijfsarts en het UWV en hun inkomen. De re-integratiebegeleider van Zintens gaat samen met de patiënt aan de slag, bijvoorbeeld door voorlichting en denkt met de patiënt mee over reintegratiemogelijkheden. Waar nodig wordt contact gelegd met de bedrijfsarts of andere professionals in de keten. Zo zorgen we samen voor een goede overgang van revalidatie naar participatie.”

Vragen of verwijzen?

Neem voor meer informatie over MRSO of vragen over verwijzen contact op met Marieke Kool, revalidatiearts: m.kool@klimmendaal.nl  of mkool@rijnstate.nl. Verwijzen kan rechtstreeks naar Marieke Kool via een order in HIX. Kijk voor meer informatie over Zintens op www.zintens.nl.

 

Dit artikel verscheen in Rijnstate Research & Innovation, het wetenschappelijk tijdschrift van Rijnstate. U vindt het gehele magazine hier.

uitgelicht_4

Zintens

Zintens is onderdeel van Klimmendaal Revalidatiespecialisten en begeleidt sinds 1996 mensen op weg naar werk, herstel en beweging. Ons team slaat de brug van gezondheidszorg naar werk. Dit doen we door duidelijkheid te bieden over de belastbaarheid van onze cliënten of door die belastbaarheid zo te verbeteren dat werk weer mogelijk is. Wij zetten graag onze behandelprogramma's in op het gebied van arbeid via diagnostiek, training en re-integratie. Daarmee komen we voor onze cliënt, zijn verwijzer en/of werkgever tot een zo passend mogelijke oplossing.

Algemene adresgegevens

Bezoekadres:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 62 59
Fax (026) 352 63 99

Postadres:
Postbus 9044
6800 GG Arnhem

Klimmendaal