Tekstgrootte: Voorkeuren

Disclaimer

Aansprakelijkheid
De informatie op www.zintens.nl is met zorg samengesteld. Toch bestaat de mogelijkheid dat de informatie onvolledig, verouderd of niet correct is. Klimmendaal/Zintens kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op www.zintens.nl. Klimmendaal/Zintens is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct of dan wel indirect, die de bezoeker van deze website lijdt als gevolg van gebruik van informatie, techniek en materialen.

Privacy
Alle door bezoeker van www.zintens.nl aan Klimmendaal/Zintens verstrekte gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd, tenzij duidelijk anders kenbaar gemaakt, en worden niet bekend gemaakt aan derden, behoudens indien dit bij wet is vereist of door autoriteiten wordt verlangd.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij uw bezoek aan de website van Klimmendaal/Zintens worden geplaatst op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Wij gebruiken twee verschillende soorten cookies:

  • Functionele cookies: Dit zijn cookies die nodig zijn om de website te laten functioneren. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt bij het inloggen op de website.
  • Analytische cookies: Deze cookies gebruiken wij om bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen wij een beter inzicht in het functioneren van de website.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Dit is geheel anoniem. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen ‘Analytics informatie’ te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt  geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Sociale media buttons
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, LinkedIn en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Auteursrecht
Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij de instellingen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag enkel worden gebruikt voor niet-commerciële en/of privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van (één van) de instellingen. Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van een der instellingen zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites. De instellingen geven geen enkele garantie noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Wijzigen disclaimer
Klimmendaal behoudt zich het recht om de disclaimer van www.zintens.nl zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen zijn direct na publicatie op www.zintens.nl van toepassing.

Zintens

Zintens is onderdeel van Klimmendaal Revalidatiespecialisten en begeleidt sinds 1996 mensen op weg naar werk, herstel en beweging. Ons team slaat de brug van gezondheidszorg naar werk. Dit doen we door duidelijkheid te bieden over de belastbaarheid van onze cliënten of door die belastbaarheid zo te verbeteren dat werk weer mogelijk is. Wij zetten graag onze behandelprogramma's in op het gebied van arbeid via diagnostiek, training en re-integratie. Daarmee komen we voor onze cliënt, zijn verwijzer en/of werkgever tot een zo passend mogelijke oplossing.

Algemene adresgegevens

Bezoekadres:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 62 59
Fax (026) 352 63 99

Postadres:
Postbus 9044
6800 GG Arnhem

Klimmendaal